Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. oktober 2017Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 18. oktober handler bl.a. om ugens topmøde samt om terror og sikkerhed i EU...

komm-moede-11102017-web.jpg

Dagsorden:

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Det digitale indre marked/Retlige anliggender og forbrugere

  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om den årlige undersøgelse af EU's og USA's værn om privatlivets fred - Læs mere...

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/ Retlige anliggender og forbrugere/Sikkerhedsunionen

Pakken om "terrorbekæmpelse og sikkerhedsunionen" - Læs mere...

  • Elvte statusrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:Handlingsplan for forbedring af beskyttelse af det offentlige rum
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:Handlingsplan for forbedring af beredskabsforanstaltninger forbundet med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare sikkerhedsrisici
  • Kommissionens henstilling om de foranstaltninger, der skal træffes øjeblikkeligt, for at sikre en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 98/2013
  • Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. 196)
  • Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. 217)
  • Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Canada om overførsel og brug af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) for at forhindre og bekæmpe terrorisme og anden grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter

Diverse

  • Barnier giver en statusrapport over resultaterne af den femte runde af artikel 50-forhandlingerne med Det Forenede Kongerige

Detaljer

Publikationsdato
18. oktober 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark