Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. marts 2018Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 13. marts 2018 handler om migration, Tyrkiet-aftale og visa, social retfærdighed og europæisk arbejdstilsynsmyndighed samt om handelspolitik, USA, Stål og aluminium + glyphosat...

Kommissionens møde tirsdag den 13. marts 2018

Dagsorden:

RETSSTATSPRINCIPPET OG DE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER/UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK/ DEN EUROPÆISKE NABOSKABSPOLITIK OG UDVIDELSESFORHANDLINGERNE/BUDGETTET/ MIGRATION, INDRE ANLIGGENDER OG MEDBORGERSKAB

Migrationspakken - Bliver fremlagt onsdag den 14. marts...!

 • Kommissionens situationsrapport til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om den europæiske dagsorden på migrationsområdet - Læs mere...
 • Kommissionens afgørelse om faciliteten for flygtninge i Tyrkiet og om ændring af Kommissionens afgørelse C(2015)9500 for så vidt angår bidraget til denne facilitet
 • Kommissionens anden årlige rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om faciliteten for flygtninge i Tyrkiet - Læs mere...
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Tilpasning af den fælles visumpolitik til de aktuelle udfordringer
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) - Læs mere...

EUROEN OG DEN SOCIALE DIALOG/BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD, KOMPETENCER OG ARBEJDSKRAFTENS MOBILITET

Pakken om social retfærdighed - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Overvågning af gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelsen af en europæisk arbejdstilsynsmyndighed
 • Kommissionens afgørelse om oprettelse af en europæisk rådgivergruppe for den europæiske arbejdstilsynsmyndighed
 • Forslag til Rådets henstilling om lønnede og ulønnede arbejdstageres adgang til social sikring

Diverse

 • Seneste udvikling inden for handelspolitik
 • Kommissionens reaktionsmuligheder over for forbud mod anvendelse af produkter baseret på glyphosat i forbindelse med anvendelsen af direktivet om det indre markeds gennemskuelighed

Detaljer

Publikationsdato
13. marts 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark