Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. februar 2019Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 12. februar. På deres møde skal kommissærerne blandt andet drøfte programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, foranstaltninger til sikring af jernebanetransport i...

Dagsorden for Kommissionens møde

Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er

  • Meddelelse fra Kommissionen om gennemførelse af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP) - Læs mere...

Koordinering af Kommissionens politikker/Transport

Hasteforanstaltninger i tilfælde af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af jernbanetransports sikkerhed og forbindelser i forbindelse med Det Forenede Kongerige og Nordirlands udtræden af Unionen - KOM(2019)88

Andet

  • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "Vi kræver en mere intelligent lovgivning om rygning af e-cigaretter" - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
12. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark