Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. juli 2019Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 24. juli 2019, som blandt andet kommer til at handle om sikkerhed og databeskyttelse, bekæmpelse af hvidvask og finansiel stabilitet.

Kommissionens møde

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet/Det digitale indre marked/Migration, indre anliggender og medborgerskab/Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder/Sikkerhedsunionen

Sikkerhed og databeskyttelse - Læs mere...

 • Nittende statusrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Reglerne om beskyttelse af personoplysninger som et instrument til etablering af tillid inden og uden for EU - status

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet/Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen/Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

Pakke til "bekæmpelse af hvidvask" - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en bedre gennemførelse af den lovgivningsmæssige ramme til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme i EU
 • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om vurderingen af de risici for hvidvask og finansiering af terrorisme, der påvirker det indre marked og vedrører grænseoverskridende aktiviteter
 • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om vurderingen af nylige sager med formodet hvidvask, som involverer kreditinstitutter i EU
 • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om forbindelserne mellem de centraliserede automatiske nationale mekanismer (centrale registre eller centrale elektroniske systemer til udtrækning af data) i medlemsstaterne vedrørende bankkonti
 • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om vurderingen af rammebestemmelserne for samarbejde mellem finansielle efterretningsenheder
 • Status over drøftelserne for så vidt angår den delegerede retsakt, hvori højrisikotredjelande inden for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme identificeres

Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen/Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne

 • Kommissionens afgørelse om godkendelse af en aftaleprotokol mellem Den Fælles Afviklingsinstans og Kommissionen

Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen/Budgettet og menneskelige ressourcer

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en reguleringsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet - Læs mere...

Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er

 • Meddelelse fra Kommissionen ("Notice") - Retningslinjer for adgang til offentlige udbud i EU for tilbudsgivere og varer fra tredjelande - Læs mere...

Euroen og social dialog/Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet/Økonomiske og finansielle anliggender/Transport

 • Kommissionens udtalelse om indførelse af en ny infrastrukturafgiftsordning i Grækenland

Andet

Detaljer

Publikationsdato
24. juli 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark