Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. maj 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 20. maj 2020, der bl.a. handler om økonomi og det europæiske semester samt om biodiversitet og en jord til bord-strategi...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker

Koordinering af Kommissionens politikker/En økonomi, der tjener alle/Beskæftigelse og sociale rettigheder/Økonomiske og finansielle anliggender

”Forårspakken i det europæiske semester” - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Det europæiske semester 2020: Landespecifikke henstillinger
  • Kommissionens henstillinger til Rådets henstillinger til medlemsstaternes nationale reformprogrammer og stabilitets- eller konvergensprogrammer

Den europæiske grønne pagt/Sundhed og fødevaresikkerhed/Miljø

”Biodiversitets- og fra jord til bord-pakken” - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU’s biodiversitetsstrategi for 2030 – sådan bringer vi naturen tilbage i vores liv
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En fra jord til bord-strategi for et retfærdigt, sundt og miljøvenligt fødevaresystem

Andet

  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Detaljer

Publikationsdato
20. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark