Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. maj 2020Repræsentationen i Danmark

Forårspakken for det europæiske semester

Kommissionen har fremlagt sine udkast til landsspecifikke anbefalinger for bl.a. Danmark. Anbefalingerne er det sidste skridt i den årlige Europæiske Semester øvelse - den bygger på et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne, Kommissionen og Rådet og...

De årligelanderapporter blev fremlagt den 26. februar og inkluderer bl.a. en makroøkonomisk analyse, analyser af produktivitet, fremgang med den sociale søjle og fremgangen med at implementere bæredygtighedsmålene (SDG)

Siden landerapporten blev fremlagt er hele Europa blevet ramt af pandemien. Alle medlemsstaterne er blevet berørt, men effekten deraf ser lidt forskellig ud. Mange medlemsstater har varet nødt til at vedtage tiltag for at støtte økonomierne. Stabilitets- og vægstpagten er midlertidigt blevet suspenderet, og de anbefalinger som Kommissionen nu fremlægger reflekterer den nye situation som medlemsstaterne nu befinder sig i.

Enkelte af Kommissionens udkast til anbefalinger går tilbage til ting som der blev skrevet om i landerapporterne - især de som er af langsigtet og strukturel natur. Andre anbefalinger baserer sig på de tiltag som medlemsstaterne har gennemført for at balancere økonomien under selve "lockdown"-situationen.

Baggrund:

EU har oprettet en årlig cyklus kaldet det europæiske semester for samordning af økonomisk politik. Processen gør det muligt for Kommissionen at give medlemsstaterne politiske råd vedrørende deres budgetplaner og økonomiske planer inden endelige afgørelser træffes

Detaljer

Publikationsdato
20. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark