Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan1. juli 2020Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelige dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 1. juli 2020 der bl.a. handler om ungdomsbeskæftigelsen, Ungdomsgarantien, erhvervsuddannelser og en ny dagsorden for færdigheder i Europa...

Ursula von der Leyen, Didier Reynders, Prof N.Thygesen

Dagsorden:

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE/JOB OG SOCIALE RETTIGHEDER

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Støtte til ungdomsbeskæftigelse – en bro til job for den næste generation - Læs mere...
  • Forslag til Rådets henstilling om en bro til job – styrkelse af ungdomsgarantien og ophævelse af Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelse af en ungdomsgaranti - Læs mere...

FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS/ JOB OG SOCIALE RETTIGHEDER

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: en ny dagsorden for færdigheder i Europa for bæredygtig konkurrenceevne, social fairness og modstandsdygtighed - Læs mere...
  • Forslag til Rådets henstilling om erhvervsuddannelser for bæredygtig konkurrenceevne, social fairness og modstandsdygtighed - Læs mere...

Eventuelt

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser
  • Fremlæggelse ved Niels Thygesen, formand for Det uafhængige Europæiske Finanspolitiske Råd, af årsrapporten om en hensigtsmæssig finanspolitisk kurs for euroområdet

Detaljer

Publikationsdato
1. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark