Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Tidsplan6. oktober 2020Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 6. oktober 2020 handle bl.a. om udvidelsespakken, Vestbalkan og romaer...

Frans Timmermans

Dagsorden:

Et stærkere Europa i verden/Naboskabspolitik og udvidelse

Udvidelsespakke - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En økonomisk plan og investeringsplan for Vestbalkan
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Meddelelse af 2020 om EU's udvidelsespolitik

Værdier og gennemsigtighed/Ligestilling mellem kønnene

Pakke om inklusion af romaer (Bliver præsenteret onsdag den 7. oktober - Læs mere...)

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: En Union med lige muligheder - EU's strategiske ramme om lighed for og inklusion af romaer
  • Forslag til Rådets henstilling om lighed for og inklusion af romaer

Andet

  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Detaljer

Publikationsdato
6. oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark