Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Tidsplan18. januar 2022Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Dagsordenen for Kommissionens møde tirsdag den 18. januar 2022 handlede bl.a. om den europæiske strategi for universiteter samt brobygning for et effektivt samarbejde om videregående uddannelser...

Dagsorden for Kommissionens møde


 

Dagsorden:
 

Fremme af vores europæiske levevis/Innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge

Pakke om videregående uddannelse - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en europæisk strategi for universiteter
  • Forslag til Rådets afgørelse om brobygning med henblik på et effektivt europæisk samarbejde om videregående uddannelse
     

Andet

  • Seneste udvikling i udenrigsanliggender
  • Kommissionens svar på en Europa-Parlaments beslutning på grundlag af artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)
  • Opdaterings om den pandemiske situation vedrørende covid-19

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
18. januar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark