Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan8. februar 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 8. februar 2022 handler mest om europæiske chips...

Weekly College meeting of the von der Leyen Commission, 08/02/2022


 

Dagsorden:
 

Et Europa klar til den digitale tidsalder/Det indre marked
 

Pakken om den europæiske retsakt om chips - Læs mere...
 

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Europas retsakt om chips
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en ramme af foranstaltninger til at styrke økosystemet for halvledere i Europa (retsakten om chips)
  • Kommissionens henstilling om en fælles værktøjskasse til håndtering af mangel på halvledere og en EU-mekanisme til overvågning af økosystemet for halvledere
  • Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2021/2085 om oprettelse af fællesforetagenderne under Horisont Europe, for så vidt angår fællesforetagendet vedrørende chips

Andet

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
8. februar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark