Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan30. marts 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 30. marts 2022 indeholder bl.a. en pakke om cirkulær økonomi...

Weekly College meeting of the von der Leyen Commission, 30/03/2022Dagsorden:

 

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT/VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED/DET INDRE MARKED/RETLIGE ANLIGGENDER/FORBRUGERE/ENERGI/MILJØ, HAV OG FISKERI

Pakken om cirkulær økonomi I - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om at bæredygtige produkter skal være normen
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme for krav til miljøvenligt design for bæredygtige produkter og om ophævelse af direktiv 2009/125/EF
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU-strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer, om ændring af forordning (EU) 2019/1020 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 305/2011
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/29/EF og 2011/83/EU for så vidt angår styrkelse af forbrugernes rolle i den grønne omstilling gennem bedre beskyttelse mod urimelig praksis og bedre oplysning

Eventuelt

  • Resultaterne af G7-mødet (den 24. marts i Bruxelles), Det Europæiske Råds møde (den 24.-25. marts i Bruxelles) og de bilaterale ledermøder
  • Seneste udvikling inden for eksterne forbindelser
  • Fremlæggelse af principaftalen om en ny transatlantisk databeskyttelsesramme - Læs mere...

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
30. marts 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark