Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan5. april 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 5. april 2022 indeholder bl.a. en pakke om emissioner og forurenende stoffer...

Weekly College meeting of the von der Leyen Commission, 05/04/2022


 

Dagsorden:
 

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT/KLIMAPOLITIK/MILJØ

Pakken om emissioner og forurenende stoffer - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget, og om ophævelse af forordning (EF) 1005/2009
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fluorholdige drivhusgasser, om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 517/2014
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rapportering af miljødata fra industrianlæg og om oprettelse af en portal for industrielle emissioner
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) og af Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald.

BUDGET OG ADMINISTRATION - Læs mere...

  • Meddelelse til Kommissionen: Kommissionens nye HR-strategi
  • Meddelelse til Kommissionen: Grøn omstilling i Kommissionen

Eventuelt                             

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser inkl. Ukraine - Læs mere...

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
5. april 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark