Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan13. juli 2022Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Luxembourg - Dagsordenen for Kommissionens møde onsdag den 13. juli 2022 handlede mest om retsstatssituationen i EU

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Members of the College,  to Luxembourg

Kommissærkollegiet mødte samme dag også med formanden og medlemmerne af Den Europæiske Revisionsret
 

Dagsorden:

 

Retsstatsrapport 2022

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Retsstatssituationen i Den Europæiske Union  - Læs mere...     

       
Eventuelt

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
13. juli 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark