Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. juli 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Retsstatsrapporten 2022

Kommissionen vedtog den 13. juli 2022 (Rule of Law)rapporten om retsstatssituationen 2022, som indgår i EU's bestræbelser på at fremme og forsvare EU's grundlæggende værdier.

Dame Justisia

Topkarakter men plads til forbedringer: Anbefalinger til Danmark om retsstaten

Europa-Kommissionen anbefaler at Danmark digitaliserer og tilfører penge til retssystemet. Derudover skal Danmark kigge nærmere på anonym partistøtte og svingdøren mellem det offentlige og private for folkevalgte.

 

Kommissionen har i dag offentliggjort den tredje årlige retsstatsrapport.

”Vi promoverer de europæiske værdier i hele verden, og derfor er det vigtigt, at EU-landene også efterlever dem. Med denne rapport gør vi status over, hvor vi står lige nu,” siger Per Haugaard, repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark.

Den indeholder en oversigt over tendenserne i EU som helhed, samt ser på den individuelle udvikling i hver af de 27 medlemsstater siden juli 2021. Dette års rapport indeholder for første gang specifikke anbefalinger rettet til hver medlemsstat.

Rapporten følger op på tidligere års rapporter, og handler også om emner som public service-medier, brug af spyware eller gennemførelse af domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. For Danmark ser det generelt godt ud, når det kommer til retssikkerhed, ligesom der er meget lidt korruption.

”Danmark har stærke institutioner, der beskytter retsstaten, og mange lande kan lære af den danske tilgang,” forklarer Per Haugaard og fortsætter: ”Vi ser dog stadig plads til forbedringer, og vi står klar til at støtte Danmark i at gennemføre de nødvendige reformer.”

Anbefalingerne for Danmark lyder således:

 

Flere ressourcer til retssystemet

For at sikre effektiv sagsbehandling i fremtiden skal der tilføres flere menneskelige og finansielle ressourcer til retssystemet. Danmark er generelt et foregangsland inden for det digitale, men på retsområdet kan der fortsat vindes meget ved at digitalisere yderligere.

 

Anonyme partidonationer

Danmark bør vedtage ny lovgivning om finansiering af politiske partier, så der er gennemsigtighed om donationer, der i dag ofte er anonyme. Derudover skal der indføres sanktioner for overtrædelse af reglerne.

 

Svingdøren skal reguleres

Kommissionen anbefaler, at der sættes klare rammer for ’svingdøren’ mellem ministerposter og lobbyvirksomhed. Derudover mangler der effektiv kontrol af formueerklæringer for dem, der er betroet med højtstående offentlige poster.

Aktindsigt

Danmark bør fortsætte arbejdet med at reformere loven om adgang til offentlige forvaltningsdokumenter. Her skal aktindsigter ikke kunne afvises i lige så høj grad, som det er tilfældet i dag.

Læs mere

Rapport om retsstatssituationen 2022: Kommissionen udsteder specifikke henstillinger til medlemsstaterne

Retsstatsrapporten 2022 – retsstatssituationen i Den Europæiske Union

Retsstatsrapporten 2022 – henstillinger

Retsstatsrapporten 2022 – landekapitler

Retsstatsrapporten 2022 – landekapitler: resuméer og henstillinger 

Retsstatsrapporten 2022 – metodologi

Retsstatsrapporten 2022 – spørgeskema

Den europæiske retsstatsmekanisme - faktablad

EU's retsstatsværktøjskasse – faktablad

Retsstatsrapporten 2022 – spørgsmål og svar

Eurobarometer-undersøgelse om korruption med borgernes opfattelse og erfaringer

Eurobarometer-undersøgelse om virksomhedernes holdning til korruption i EU

 

Baggrund:

Den tredje udgave af rapporten, som er inddelt i 27 landekapitler, beskriver positiv og negativ udvikling i alle medlemsstater på fire centrale retsstatsområder: Retssystem, rammer for korruptionsbekæmpelse, mediepluralisme og andre institutionelle forhold vedrørende magtadskillelse. Som bekendtgjort i 2021-talen om Unionens tilstand indeholder rapporten i år for første gang anbefalinger til medlemsstaterne om opfølgning.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
13. juli 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark