Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan26. oktober 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Dagsordenen for Kommissionens møde onsdag den 26. oktober 2022 handler bl.a. om renere luft og vand samt om straksbetalinger i euro

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 26/10/2022

Foreløbig dagsorden:
 

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / MILJØ, HAV OG FISKERI

Nulforureningspakken - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, direktiv 2006/118/EF om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse og direktiv 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rensning af byspildevand (omarbejdning)        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa (omarbejdning)            

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / FINANSIELLE TJENESTER    

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 og (EU) 2021/1230 for så vidt angår straksoverførsler i euro - Læs mere...

Eventuelt        

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
26. oktober 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark