Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. oktober 2022Repræsentationen i Danmark

Nulforureningspakke

Kommissionen har onsdag den 26. oktober 2022 fremlagt en pakke om renere luft og vand i EU

Kommissionens pakken om emissioner og forurenende stoffer

Pressemeddelelse

 

Baggrund:

Kommissionens forslag om en revision af direktiverne om luftkvalitet vil fastsætte strengere grænseværdier for forurening. Kommissionen vil fastsætte ambitiøse, men alligevel realistiske mål for 2030, da målene er fastlagt ud fra en grundig konsekvensanalyse, som kun peget på særlige vanskeligheder for luftkvaliteten i ca. 6 % af prøvetagningsstederne. Der vil blive indført fleksible ordninger for at tage højde for særlige omstændigheder som f.eks. geografisk beliggenhed.

Ud over de nye luftkvalitetsstandarder vil revisionen også bidrage til at sikre, at målene rent faktisk nås: Der foreslås bedre overvågning af luftkvaliteten, domstolsprøvelse, sanktioner, kompensation og offentlig information i forbindelse med revisionen.

Med hensyn til vandkvaliteten vil revisionen tilføje kontrol af nye forurenende stoffer, navnlig PFAS og pesticider. Overvågnings- og rapporteringsreglerne vil også blive forbedret. Det vil bane vejen for overvågning og regulering af mikroplastforekomster.

I forbindelse med revisionen af direktivet om rensning af byspildevand vil Kommissionen foreslå foranstaltninger til at reducere forureningen fra bykilder, gøre sektoren klima- og energineutral og forbedre forvaltningen i spildevandssektoren, alt sammen inden 2040.

Bemærkninger af ledende næstformand Frans Timmermans og kommissær Virginijus Sinkevičius om de nye lovgivningsforslag: Nulforureningspakken

 


Eurobarometer-undersøgelse: Europæerne er alvorligt bekymrede over luftkvaliteten og kræver en større indsats - Læs mere...

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
26. oktober 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark