Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan22. november 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden Kommissionens møde tirsdag den 22. november 2022 handlede om det europæiske semesters efterårspakke, Rumæniens fremskridt som led i mekanismen for samarbejde og kontrol samt om energi og markedskorrektionsmekanisme

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 22/11/2022

Dagsorden:

 

SAMORDNING AF POLITIKKER / EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / ØKONOMI / BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE RETTIGHEDER

Det europæiske semester - efterårspakken - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og den Europæiske Investeringsbank: Årlig undersøgelse af bæredygtig vækst 2023 (ASGS)        
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Rapport om varslingsmekanismen (2023) (AMR)      
  • Henstilling med henblik på Rådets henstilling om den økonomiske politik i euroområdet (EAR)        
  • Forslag til fælles rapport om beskæftigelsen fra Kommissionen og Rådet (JER)   

VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED    

  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Rumæniens fremskridt som led i mekanismen for samarbejde og kontrol - Læs mere...      

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / ENERGI

  • Forslag til Rådets forordning: Indførelse af en markedskorrektionsmekanisme til beskyttelse af borgere og økonomien mod uforholdsmæssigt høje priser (MCM) - Læs mere...

Eventuelt        

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser        
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ Europæisk dag for "Whatever it Takes" i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 - Læs mere...    

   

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
22. november 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark