Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan3. maj 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endeliog dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 3. maj 2023 der bl.a. handler om fremstilling af ammunition, piratkopiering af liveindhold og antikorruption

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 03/05/2023Dagsorden

 

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / DET INDRE MARKED

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retsakten til støtte for fremstilling af ammunition  - Læs mere...

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / DET INDRE MARKED    

  • Kommissionens henstilling om bekæmpelse af piratkopiering på internettet af sportsevents og andet liveindhold - Læs mere...

UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK/ET STÆRKERE EUROPA I VERDEN / EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED / FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS / INDRE ANLIGGENDER / FINANSIELLE TJENESTEYDELSER / KAPITALMARKEDSUNIONEN

EU's antikorruptionspakke - Læs mere...

  • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om bekæmpelse af korruption        
  • Fælles forslag til Rådets forordning om restriktive foranstaltninger mod alvorlige korruptionssager
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af korruption til erstatning af Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA og konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371        

Eventuelt        

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser

Detaljer

Publikationsdato
3. maj 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark