Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan20. juni 2023Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxeles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 20. juni 2023 handler bl.a. om en midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 samt den europæiske økonomiske sikkerhedsstrategi

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 20/06/2023

SAMORDNING AF POLITIKKER / ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK / ET STÆRKERE EUROPA I VERDEN

Den europæiske økonomiske sikkerhedsstrategi

SAMORDNING AF POLITIKKER / BUDGET OG ADMINISTRATION / NABOSKAB OG UDVIDELSE

Den flerårige finansielle ramme - midtvejsrevision

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027        
  • Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Ukraine-faciliteten        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en europæisk platform for strategiske teknologier ("STEP") og om ændring af direktiv 2003/87/EF, forordning (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695 og (EU) 2021/241        

Pakken om næste generation af egne indtægter
    

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En pakke tilpasset næste generation af egne indtægter
  • Ændret forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter        
  • Ændret forslag til Rådets forordning om ændring af afgørelse (EU, Euratom) 2021/768 af 30. april 2021 for så vidt angår gennemførelsesforanstaltninger for Den Europæiske Unions egne indtægter        
  • Ændret forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af egne indtægter baseret på emissionshandelssystemet, mekanismen for CO2-grænsetilpasning og omfordelte overskud, de statistiske egenindtægter baseret på virksomhedsoverskud og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav        

SAMORDNING AF POLITIKKER / BUDGET OG ADMINISTRATION

Årlig forvaltnings og effektivitetsrapport

  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten: Årlig forvaltnings- og effektivitetsrapport for EU-budgettet - Regnskabsåret 2022        

Eventuelt        

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser        

Udtalelse til pressen af formand Ursula von der Leyen om resultaterne af dagens møde i kommissærkollegiet

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
20. juni 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark