Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan11. juli 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Kommissionens møde tirsdag den 11. juli 2023 handlede bl.a. om at gøre Europas transport grønnere, virtuelle verdener og beskyttelse af ofre for kriminalitet.

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 11/07/2023

Dagsorden:


SAMORDNING AF POLITIKKER

  • Meddelelse til Kommissionen: Kommissionens aktiviteter i forbindelse med håndhævelse af EU-lovgivningen

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT/TRANSPORT

Pakken om grønnere transport

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Pakken om grønnere transport
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opgørelse af drivhusgasemissioner fra transporttjenester
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten i det fælles europæiske jernbaneområde, om ændring af direktiv 2012/34/EU og om ophævelse af forordning (EU) nr. 913/2010
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER/DET INDRE MARKED

VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED/RETFÆRDIGHED

Eventuelt

 

Dette er det sidste regulære møde i kollegiet inden sommerferien...

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
11. juli 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark