Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan15. november 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionen's møde onsdag den 15. november 2023 der bl.a. handler om oprettelse af en talentpulje og anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer

Weekly college meeting of the von der Leyen Commission, 15/11/2023


Mødet starter med at Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, besøger kollegiet

 


Dagsorden:

FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS / BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE RETTIGHEDER / DET INDRE MARKED / INDRE ANLIGGENDER / INNOVATION, FORSKNING, KULTUR, UDDANNELSE OG UNGE

Pakken om talentmobilitet

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om mobilitet for færdigheder og talent        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en EU-talentpulje        
  • Kommissionens henstilling om anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer        
  • Forslag til Rådets henstilling "Et mobilt Europa - læringsmobilitet for alle"        

Eventuelt        

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
15. november 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark