Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. december 2022Repræsentationen i Danmark

Det Europæiske Råd i Bruxelles

Stats- og regeringscheferne's topmøde i Bruxelles den 15. december 2022 handlede bl.a. om Ukraine og Rusland, energi og økonomi, sikkerhed og forsvar, det sydlige naboskab samt eksterne forbindelser

Konklusioner

Indledende bemærkninger af formand von der Leyen på den fælles pressekonference med formand Michel og premierminister Fiala efter mødet
 

 

Dagen inden - onsdag den 14. december - var der jubilæumstopmødet mellem EU og ASEAN

Kommissionens formand Ursula von der Leyen deltog i begge topmøder

Tale af Ursula von der Leyen den 14. december på Europa-Parlamentets plenarforsamling om forberedelserne forud for topmødet

Topmødet startede torsdag morgen og sluttede ud på aftenen...

Emner på topmøde-dagsordenen den 15. december:

Ruslands krig mod Ukraine

Det Europæiske Råd skal drøfte den seneste udvikling i Ruslands krig mod Ukraine, og hvordan Ukraine kan hjælpes med at komme gennem vinteren.

I denne forbindelse vil EU's ledere drøfte fortsat politisk, militær, humanitær og civilbeskyttelsesmæssig støtte til Ukraine, og hvordan der kan bistås med at genoprette Ukraines kritiske infrastruktur.

EU fordømmer resolut Ruslands angrebskrig mod Ukraine og støtter fuldt ud Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet. I denne henseende er EU's ledere fortsat fast besluttet på sammen med partnere at tilbyde finansiel nødhjælp og støtte Ukraines modstandsdygtighed og langsigtede genopbygning.
Energi og økonomi

Det Europæiske Råd skal drøfte energikrisen. I denne forbindelse vil EU's ledere gennemgå fremskridtene med de afgørelser, som de vedtog på Det Europæiske Råds møde i oktober 2022, hvor de blev enige om at:

    fremskynde og intensivere bestræbelserne på at mindske energiefterspørgslen
    undgå rationering
    sikre energiforsyningerne
    sænke energipriserne

Sikkerhed og forsvar

På Det Europæiske Råds uformelle møde i marts 2022 i Versailles gav EU's ledere tilsagn om at påtage sig et større ansvar for EU's egen sikkerhed, følge en strategisk kurs på forsvarsområdet og øge EU's evne til at handle selvstændigt.

I denne henseende vil EU's ledere gøre status over det arbejde, der er udført for at gennemføre disse tilsagn og for at styrke EU's forsvarskapaciteter som skitseret i Versailleserklæringen og det strategiske kompas, et EU-initiativ, som har til formål at skabe klarhed og give vejledning om EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik samt skabe en fælles forståelse af de vigtigste trusler og udfordringer for Europa på kort og mellemlang sigt.

Det sydlige naboskab

Det Europæiske Råd skal have en strategisk drøftelse om EU's sydlige naboskab. Regionen omfatter ti Middelhavslande uden for EU: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien og Tunesien.

Eksterne forbindelser

Det Europæiske Råd skal have en strategisk drøftelse om de transatlantiske forbindelser.

I lyset af de aktuelle begivenheder skal EU's ledere muligvis også drøfte andre specifikke udenrigspolitiske spørgsmål.

Deltagerliste

Indbydelse fra formand Charles Michel

Foreløbig dagsorden

Læs mere om topmødet på Rådets hjemmeside

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
15. december 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark