Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. november 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Det europæiske semester – efterårspakken 2021

Kommissionen præsenterede den 24. november 2021 den årlige efterårspakke i forbindelse med det europæiske semester.

Vinterprognose

Baggrund:

Præsentationen samme dag af den årlige strategi for bæredygtig vækst kickstarter 2022-semestercyklussen. De politiske prioriteter for det kommende år skitseres i den årlige strategi for bæredygtig vækst, og den indeholder vejledende principper for gennemførelse af dem i 2022- semestercyklussen.

Kernen i efterårspakken er Kommissionens vurdering af de udkast til budgetplaner for 2022, som de enkelte medlemsstater i euroområdet indsendte i oktober. Eftersom den generelle undtagelsesklausul forventes at blive deaktiveret i 2023, ligger Kommissionens fokus i vurderingerne på at sikre, at medlemsstaterne fortsat yder målrettet og midlertidig finansiel støtte i 2022 og på mellemlangt sigt sikrer en bæredygtig finanspolitik.

 


Henstillingen vedrørende euroområdet indeholder skræddersyede råd til hver enkelt medlemsstat i euroområdet om emner, som har betydning for, hvordan euroområdet som helhed fungerer.

Der er i rapporten om varslingsmekanismen redegjort for, hvilke medlemsstater Kommissionen bør undersøge dybtgående for at vurdere, om de har makroøkonomiske ubalancer. Redegørelsen bygger på en økonomisk analyse af en række aftale indikatorer.

Der er et årligt overblik over de vigtigste beskæftigelsesmæssige og sociale udviklinger i EU i den fælles beskæftigelsesrapport, og medlemsstaternes resultater overvåges gennem rapporten set i forhold til den sociale resultattavle, som ledsager den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
24. november 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark