Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. maj 2021Repræsentationen i Danmark

DK-kompensationsordning for virksomheder godkendt

Kommissionen har i henhold til EU’s statsstøtteregler godkendt en dansk ordning om kompensation af de skader, som virksomheder i turisme- og rejserelaterede sektorer måtte have lidt. Ordningen har et budget på 350 millioner kr. (omkring 47 millioner...

approved

Ordningen er for virksomheder aktive i sektorer, som stadig er berørt af de grænse- og rejserelaterede restriktioner, som den danske regering har indført for at begrænse spredningen af coronavirus.

Ordningen kommer efter en lignende ordning, som Kommissionen godkendte i juli 2020, som dækkede perioden mellem den 9. juli og den 31. august 2020. Under den nye ordning vil juridiske personer registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) med et dokumenteret fald i omsætningen på mere end 35 % på grund af de nødtiltag, som er taget for at begrænse spredning af virusset, have ret til kompensation for de skader, som de led i perioden mellem den 29. oktober 2020 og den 20. april 2021. Skaden beregnes i forhold til en referenceperiode, som i princippet er de samme seks måneder i det forudgående år (eller en periode i 2019, hvis skaden er lidt i perioden op til marts 2021). Bistanden vil være i form at direkte tilskud til delvis eller fuld dækning af de faste omkostninger, som disse virksomheder fortsat har, med forskellige kompensationsniveauer i forhold til hvor stort faldet i omsætning har været. Det højeste støttebeløb pr. virksomheder er 30 millioner kr. (omkring 4 millioner EUR) om måneden. De danske myndigheder vil foretage efterfølgende kontroller for at sikre, at kompensationen ikke overstiger den faktiske skade, som er lidt. Overskydende støtte i forhold til modtagernes reelle skade skal betales tilbage til den danske stat.

Kommissionen vurderer, at ordningen er i overensstemmelse med artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som giver Kommissionen mulighed for at godkende statsstøtteforanstaltninger, som medlemslandene træffer for at kompensere bestemte virksomheder eller sektorer for tab, der er direkte forårsaget af usædvanlige begivenheder som f.eks. coronavirusudbruddet.

Kommissionen har konkluderet, at den danske støtteordning vil kompensere for skader, der hænger direkte sammen med coronavirusudbruddet og de restriktioner, som de danske myndigheder har indført.

Kommissionen konkluderede også, at foranstaltningen står i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål, idet den forventede kompensation ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for at råde bod på skaden.

Kommissionen konkluderede derfor, at ordningen er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
10. maj 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark