Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. december 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-ordning til støtte af rejsearrangører godkendt

Kommissionen godkender en dansk ordning på ca. 173,55 millioner EUR (23,33 millioner EUR) til støtte af rejsearrangører påvirket af coronavirusudbruddet...

Godkendt

Ordningen er godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte.

Ordningens støtte vil være i form af direkte tilskud. Ordningen vil være for rejsearrangører registreret i Rejsegarantifonden. Fonden er en privat enhed, som er fuldt ud finansieret af rejsearrangører. Formålet med fonden er at tilbagebetale rejsende, hvis rejser aflyses. Ordningens formål er at støtte disse rejsearrangører, som nu skal betale mere for at dække fondens likviditetsmangler på grund af coronavirusudbruddet og visse rejsearrangørers deraf følgende konkurser.

Kommissionen fandt, at den danske ordning er i overensstemmelse med betingelserne fastlagt i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig fordi støtten:

i) ikke vil overstige 17,135 millioner kr. (2,3 millioner EUR) pr. modtager
ii) tildeles senest den 30. juni 2022.

Kommissionen konkluderede, at ordningen er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Kommissionen har på den baggrund godkendt ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
3. december 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark