Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. marts 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-paraplyordning til støtte af selvstændige godkendt

Kommissionen godkender ændret dansk paraplyordning på 9,2 mia. kr. til støtte af selvstændige berørt af coronavirusudbruddet.

approved

Kommissionen har konkluderet, at en ændring af den eksisterende danske paraplyordning til støtte af mikrovirksomheder og små selvstændige virksomheder berørt af coronavirusudbruddet er i overensstemmelse med de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte.

Den oprindelige paraplyordning blev godkendt af Kommissionen den 8. december 2020 - Læs mere...

Danmark har anmeldt følgende ændringer af ordningen:

i) en forøgelse af ordningens samlede budget fra 500 millioner kr. om måneden (ca. 67 millioner EUR) til 615 millioner kr. om måneden (ca. 82,5 millioner EUR), hvorved det samlede budget for ordningen forventes at løbe op i 9,2 milliarder kr. (ca. 1,2 milliarder EUR); ii) det maksimale beløb, som en modtager kan få, forøges fra 23 000 (ca. 3 090 EUR) til 33 000 kr. (ca. 4 400 EUR)
ii) ordningen forlænges til den 31. december 2021.

Kommissionen konkluderede, at den ændrede ordning er i overensstemmelse med betingelserne fastsat i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig fordi støtten:
i) ikke vil overstige 225 000 EUR pr. modtager aktiv i landbrugssektoren, 270 000 EUR pr. modtager aktiv i fiskeri- og akvakultursektoren og 1 800 000 EUR pr. modtager aktiv i alle andre sektorer, som fastsat i de midlertidige rammebestemmelser
ii) bistanden uddeles inden den 31. december 2021.

Kommissionen konkluderede, at den ændrede ordning fortsat er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Kommissionen har på den baggrund godkendt ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
2. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark