Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. maj 2021Repræsentationen i Danmark

DK-skatteudskydelsesordninger til SMV’er godkendt

Kommissionen finder, at ændringen af en eksisterende dansk ordning om udskydelse af lønskat for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og en ny skatteudskydelsesordning på 115 millioner kr. for mellemstore virksomheder berørt af...

approved

Den eksisterende ordning blev godkendt af Kommissionen i januar 2021 . Danmark anmeldte en stigning på 57 millioner kr. i ordningens budget fra 30 millioner kr. til 87 millioner kr. Den offentlige støtte i den nye ordning vil være i form af en rentefri kreditfacilitet vedrørende momsbetalinger, som modtagerne skulle have betalt i juni 2021 (dvs. moms for 1. kvartal 2020). Små virksomheder er ikke omfattet af ordningen, da de ikke er momspligtige i juni 2021. Formålet med både den ændrede og den nye ordning er at lette likviditetsmanglerne, som SMV’er alvorligt berørt af coronavirusudbruddet står overfor, så de kan fortsætte deres aktiviteter.

Kommissionen konkluderede, at de danske ordninger er i overensstemmelse med betingelserne fastsat i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig fordi

i) støttens form svarer til en skatteudskydelse

ii) støtten ydes før den 31. december 2021

iii) de udskudte skatter eller bidrag vil blive betalt senest den 31. december 2022.

Kommissionen konkluderede, at den ændrede ordning fortsat er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Kommissionen har på den baggrund godkendt ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
26. maj 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark