Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. maj 2020Repræsentationen i Danmark

DK-støtte for elektricitetsproduktion fra biomasseanlæg godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk statsstøtteordning på 4,150 milliarder kroner (ca. 550 millioner euro), der skal støtte fremstilling af elektricitet i eksisterende og nedskrevne biomasseanlæg i Danmark.

De anlæg, der indgår i ordningen, modtager støtte i form af et tillæg, der dækker de ekstra driftsomkostninger til fremstilling af elektricitet fra biomasse sammenholdt med et kulkraftværk.

Tillægget vil blive beregnet årligt med et loft på DKK 0,11/kWh (ca. 0,015 euro/kWh). Ordningen vil løbe frem til den 31. december 2029.

Kommissionen har vurderet den danske foranstaltning efter retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi for 2014-2020 og har konstateret, at ordningen er nødvendig for at udgå, at de støttede installationer overgår til fossilt brændsel.

Kommissionen har også konstateret, at ordningen vil hjælpe Danmark med at nå målet om, at 55 % af elektricitetsproduktionen senest i 2030 skal komme fra vedvarende energikilder og målet om, at kul skal udfases fra elektricitetsproduktionen frem til samme år.

Kommissionen konkluderer, at ordningen vil bidrage til EU's energi- og miljømål og målene i henhold til den europæiske grønne pagt uden at fordreje konkurrencen unødigt.

Detaljer

Publikationsdato
19. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark