Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. september 2019Repræsentationen i Danmark

EU fører fortsat an i den globale kamp mod klimaændringer

Kommissionen har vedtaget en meddelelse, som bekræfter, at EU er fast besluttet på at øge ambitionerne på klimaområdet.

EU's energi- og klima-mål og overgangen til ren energi...

Forud for det klimatopmøde, som FN’s generalsekretær har indkaldt til i New York den 23. september, påpeger Kommissionen, at EU har ført an i den globale kamp mod klimaændringer, samtidig med at man i EU har handlet i fællesskab, hurtigt og med beslutsomhed. EU har, i overensstemmelse med Juncker–Kommissionens prioritet om at skabe en Energiunion med en fremadrettet klimapolitik, igangsat konkrete tiltag for at leve op til sine forpligtelser i Parisaftalen.

Kommissionen fremlagde sin vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi i november 2018, og et stort flertal af medlemsstaterne godkendte denne vision i juni 2019.

Ifølge en særlig Eurobarometer-undersøgelse støtter 92 % af europæerne idéen om et klimaneutralt EU inden 2050 - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
11. september 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark