Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse5. januar 2024Repræsentationen i Danmark

EU i foråret 2024 - det sker...

Se her hvad der bl.a. sker i EU i løbet af første halvår 2024...

2023-2024

OBS! Der kan ske ændringer i nedenstående datoer og emner!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 8/1: Ursula von der Leyen tager imod Robert Habeck, Tysklands vicekansler og forbundsminister for økonomi og klima

 

 

 • 9/1: Formand Ursula von der Leyen i Stade, Tyskland
  Holder tale ved nytårsreceptionen i Stades handelskammer for regionen Elbe-Weser

 

 

 • 11/1: Dataforordningen træder i kraft
  De nye regler vil fremme brugen af disse data og sikre, at de bliver delt, lagret og behandlet i fuld overensstemmelse med europæiske regler.
  Dataforordningen vil finde anvendelse i EU om 20 måneder, den 12. september 2025

 

 

 

 • 11/1: Ursula von der Leyen holder arbejdsfrokost med medlemmer af Komitéen af Faste Repræsentanter for Medlemsstaternes Regeringer (Coreper)

 

 • 11-12/1: Margrethe Vestager i San Francisco, Palo Alto, Santa Clara og San José, USA
  Holder torsdag hovedtalen på Tech Antitrust-konferencen, som er organiseret af Concurrences.com; holder uformel samtale med Anu Bradford, professor i jura og international organisation på juridisk fakultet, Columbia University; mødes med Tim Cook, CEO hos Apple, Sundar Pichai, CEO hos Google, Kent Walker, chefjurist hos Google, og med Cristiano Amon, CEO hos Qualcomm.
  Mødes fredag med Hock Tan, CEO hos Broadcom, Jensen Huang, CEO hos NVIDIA, Mira Murati, teknisk chef hos OpenAI, og med Jason Kwon, strategisk chef hos OpenAI.

 

 • 12/1: Kommissærkollegiets 2024-opstarts-seminar i Jodoigne, Belgien

 

 • 15/1: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 15-18/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 

 • 16/1: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Forventes bl.a. at indeholde en gennemgang af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg

 

 • 16/1: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles
  Som led i det europæiske semester 2024 vil Rådet søge at godkende konklusioner om rapporten om varslingsmekanismen 2024 og den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst 2024. Det vil søge at godkendte henstillingen om den økonomiske politik i euroområdet 2024. Ministrene skal drøfte de økonomiske og finansielle konsekvenser af Ruslands aggression mod Ukraine. Det belgiske formandskab vil forelægge sit arbejde for de næste seks måneder.

 

 

 

 • 22/1: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 22-23/1: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 23/1: Mindekonference for holocaust: Vi husker fortiden — og former fremtiden
  Organiseret af Europa-Kommissionen, det belgiske formandskab for Rådet og International Holocaust Remembrance Alliance.

 

 • 24/1: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om den økonomiske sikkerhedspakke inkl. en meddelelse om økonomisk sikkerhed, en forordningen om screening af udenlandske direkte investeringer, hvidbogen om eksportkontrol, initiativet om udgående investeringer, Rådets henstilling om forskningssikkerhed samt hvidbogen om forskning med dobbelt anvendelse

 

 

 • 26/1: Konference om PISA resultaterne / København
  Kommissionen og DEA organiserer en konference om PISA resultaterne og hvad de kan bruges til i forbindelse med reformen af det danske uddannelsessystem

 

 • 29/1: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 31/1: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes at indeholde en gennemgang af Rådets henstilling om røgfrie miljøer samt Rådets henstilling om kræftformer, som kan forebygges med vacciner

 

 • 1/2: Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd / Bruxelles

 

 • 5-8/2: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 6/2: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes at blive 2040-klimamålet med en meddelelse om strategi for industriel kulstofforvaltning samt bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

 

 

 • 14/2: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  På dagsordenen forventes EU's bioteknologi- og bioproduktionsinitiativ og avanceret materiale til opnåelse af industrielt lederskab - En koordineret plan med medlemsstaterne samt rapporten om det indre marked og konkurrenceevne

 

 • 19/2: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 20/2: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 21/2: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes at blive et initiativ om at stille europæisk supercomputer-kapacitet til rådighed for etisk ansvarlige start-up-virksomheder inden for kunstig intelligens, konnektivitetspakken om digitale netværk og infrastruktur og styrkede kvalitetsrammer for praktikophold

 

 • 23/2: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 25-29/2: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 26-27/2: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 26-29/2: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 27/2: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  For ventes at indeholde en meddelelse om reformer forud for udvidelse og politikgennemgang, strategi for den europæiske forsvarsindustri og det europæiske program for forsvarsinvesteringer (EDIP)

 

 • 4/3: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi / Bruxelles

 

 • 4-5/3: Rådet for Retlige og Indre Anliggender / Bruxelles

 

 • 6/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Det forventes bl.a. at handle om avancerede materialer til opnåelse af industrielt lederskab

 

 • 7/3: Rådet for Konkurrenceevne / Bruxelles

 

 • 11/3: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 11-12/3: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik / Bruxelles

 

 • 11-14/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 12/3: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne ventes at blive resiliens og tilpasning, herunder resiliens i vandsektoren og klimarisici samt en status om migration og asyl

 

 • 12/3: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 18/3: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 

 • 19/3: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 20/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes at blive EU's bioteknologi- og bioproduktionsinitiativ samt en opfølgning på topmødet i Val Duchesse

 

 • 20/3: Socialt trepartstopmøde / Bruxelles

 

 

 • 21-22/3: Det Europæiske Råd / Bruxelles

 

 • 25/3: Rådet for Miljø / Bruxelles

 

 • 26/3: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 27/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Kommissionen ventes at komme med en henstilling om integrerede systemer til beskyttelse af børn, et fælles europæisk eksamensbevis inkl. en meddelelse om en plan for et fælles europæisk eksamensbevis, en henstilling om attraktive og bæredygtige karrierer inden for videregående uddannelse og en henstilling om et europæisk kvalitetssikrings- og anerkendelsessystem samt et styrket kvalitetsramme for praktikophold

 

 

 • 10/4: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Ventes bl.a. at indeholde en meddelelse om status på dialogen om omstillingen til ren energi

 

 • 11/4: Eurogruppen / Luxembourg

 

 • 12/4:Rådet for Økonomi og Finans / Luxembourg

 

 • 17/4: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl..a at handle om en fælles meddelelse om et styrket partnerskab med Afrika

 

 • 17-18/4: Uformeldt møde i Det Europæiske Råd

 

 • 19/4: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 22-25/4: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 23/4: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes at blive digitaliserede rejsedokumenter og Schengenstatusrapport 2024

 

 • 29-30/4: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Luxembourg

 

 • 7/5: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 9/5: Europadag

 

 • 13/5: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 13-14/5: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport / Bruxelles

 

 • 14/5: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 21/5: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 21/5: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi / Bruxelles

 

 • 22-24/5: Rådet for Konkurrenceevne / Bruxelles

 

 • 27-28/5: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 27-30/5: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 30/5: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi / Bruxelles

 

 • 6-9/6: EP-valg 2024
  Valget er søndag den 9. juni i Danmark og her skal vælges 15 danske medlemmer til Europa-Parlamentet

 

 

 

 • 13-14/6: Rådet for Retlige og Indre Anliggender / Luxembourg

 

 • 13-15/6: EUiDK @ Folkemødet på Bornholm

 

 • 17/6: Uformeldt møde i Det Europæiske Råd

 

 • 17/6: Rådet for Miljø / Luxembourg

 

 • 18/6: Rådet for Almindelige Anliggender / Luxembourg

 

 • 18/6: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi / Luxembourg

 

 • 20/6: Eurogruppen / Luxembourg

 

 • 20-21/6: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik / Luxembourg

 

 • 21/6: Rådet for Økonomi og Finans / Luxembourg

 

 • 24/6: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 24-25/6: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Luxembourg

 

 • 27-28/6: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
5. januar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark