Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. marts 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 10 - det sker...

I denne uge står den i EU på bl.a. cirkulære økonomi, mærkning af dæk, gas, ren planet for alle, drikkevand, hormonforstyrrende stoffer, Kina, migration, Brexit, asylsystem, terrorisme og desinformation samt om beskyttelse af whistleblowere...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 4/3: Kommissionen fremlægger en rapport om gennemførelsen af handlingsplanen for den cirkulære økonomi - Læs mere...
 • 4/3: Andrus Ansip modtager Ken Hu, næstformand og roterende administrerende direktør for Huawei Technologies
 • 4/3: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen er klimaneutral økonomi og forbrugeroplysning inkl. mærkning af dæk og Kommissionens nylige meddelelse "En ren planet for alle" samt gasmarked og infrastrukturinvestering inkl. gasdirektivet og "Connecting Europe-faciliteten" - Læs mere...
 • 4/3: Margrethe Vestager deltager i den strukturede dialog med Europa-Parlamentets Økonomiske og Monetære Udvalg i Bruxelles
 • 5/3: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager De kongelige Højheder Kongen og Dronningen af Sverige
 • 5/3: Rådet (miljø) mødes i Bruxelles
  Ministrene vil blive opfordret til at blive enige om en generel indstilling til drikkevandsdirektivet, en ren planet for alle - strategisk, langsigtet vision for en klimaneutral økonomi og hormonforstyrrende stoffer - Læs mere...
 • 5/3: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager formanden for FN's Generalforsamling María Fernanda Espinosa
 • 5/3: Associeringsrådet EU-Georgien
  Emnerne bliver: bilaterale forbindelser mellem EU og Georgien, frihandelsområde (DCFTA), den politiske udvikling i Georgien, spørgsmål vedrørende området med retfærdighed, frihed og sikkerhed, den økonomiske situation samt udenrigspolitiske spørgsmål - Læs mere...
 • 5/3: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker og Johannes Hahn modtager Armeniens premierminister Nikol Pashinyan
 • 6/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Emner på dagsordenen: Statusrapport om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration, Kina og Brexit - Læs mere...
 • 6-7/3: Cecilia Malmström er i Washington D.C. i USA, hvor hun mødes med USA's handelsrepræsentant Robert Lighthizer, og hun holder hovedtalen ved Georgetown University Law Centers begivenhed "40th Annual International Trade Update"
 • 7/3: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Kroatiens præsident Kolinda Grabar-Kitarović
 • 7/3: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 7. marts 2019 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 7/3: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker og Federica Mogherini modtager Den Centralafrikanske Republiks præsident Faustin-Archange Touadéra
 • 7/3: Margrethe Vestager modtager Venstres kandidater til Europa-Parlamentsvalget
 • 7-8/3: Rådet (retlige og indre anliggender) mødes i Bruxelles
  Torsdag 7. marts handler det om den europæiske grænse- og kystvagt, fælles europæiske asylsystem, migration, terrorisme og desinformation.
  Fredag 8. marts handler det om elektronisk bevismateriale, direktivet om beskyttelse af whistleblowere og EU's anklagemyndighed - Læs mere...
 • 7-8/3: Margrethe Vestager i København
  Deltager i diskussioner med en VL-gruppe og overværer en præsentation fra en ekspertgruppe til den danske regering om kunstig intelligens. Hun mødes også med Alternativets leder Uffe Elbæk, og deltager i en diskussion om Europas fremtid i forbindelse med den internationale kvindedag

-

 • 21-22/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
4. marts 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark