Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. marts 2017Repræsentationen i Danmark

EU i uge 13 - det sker

EUge 13 handler bl.a. om migration, asylsystem, ETIAS, hvidvask af penge, indefrysning og konfiskation, strafferet i cyberspace, hjemvendte fremmedkrigere, trafiksikkerhed, Konkurrence, middelhavsfiskeri og selvfølgelig Brexit...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 27/3: Kommissionen fremlægger et initiativ inden for rammerne af Erasmus+-programmet, som er med til yderligere at støtte unge europæeres læring og mobilitet - Læs mere...
 • 27-28/3: Rådet for Retlige og Indre Anliggender
  Emnerne bliver migrationspolitik, Maltaerklæringen, det fælles europæiske asylsystem, ETIAS, aftaler om levering af digitalt indhold, bekæmpelse af hvidvask af penge, gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation, strafferet i cyberspace samt hjemvendte fremmedkrigere - Læs mere...
 • 28/3: Statistikkerne over trafiksikkerheden for 2016 - Læs mere...
 • 29/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles På dagsordenen er bl.a. en Vestager-sag og et borgeriniativ - Læs mere...
 • 29/3: UK forventes af aflevere sin art. 50-udmeldelse af EU til Donald Tusk - Læs mere...
 • 30/3: Ministerkonference om middelhavsfiskeri i Malta
  EU-Kommissionen organiserer en ministerkonference om middelhavsfiskeri i Malta den 29.-30. marts 2017. Dette arrangement er et vigtigt politisk skridt i retning af at løse problemet med fiskebestandenes foruroligende tilstand og dens konsekvenser for fiskeerhvervet og kystsamfundene.
  Takket være kommissær Karmenu Vellas forberedende arbejde har EU-Kommissionen sikret deltagelse på højt niveau fra 22 af de 23 lande, der har kystlinje ved Middelhavet. Med de politiske stemmer, der er repræsentere fra både det nordlige og det sydlige Middelhavsområde, er der store muligheder.
  Konferencens højdepunkt er Maltas underskrivelse af erklæringen MedFish4Ever Declaration, som er en offentlig erklæring, der skal underskrives af alle ministre fra Middelhavsområdet, hvilket betyder politisk opbakning for denne hidtil usete og væsentlige proces.
  Baggrund:
  Efter det politiske initiativ, som EU havde iværksat i Catania (februar 2016) og i Bruxelles (april 2016), går EU nu et skridt videre ved at foreslå en ministererklæring fra alle kyststater om bæredygtigt fiskeri i Middelhavet som opfølgning på den erklæring, der blev vedtaget i Venedig i 2003. Erklæringen vil danne grundlag for indsatsen på området i de næste 10 år på vigtige områder som ikkeindustrielt fiskeri, bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, dataindsamling, videnskabelig rådgivning og troværdige bevarelsesforanstaltninger.
 • 4-5/4: Syrien-støtte-konference i Bruxelles - Læs mere...
 • 12/4: Kommissionen indbyder interesserede til et stakeholderforum om det europæiske solidaritetskorps
  Det europæiske solidaritetskorps begynder at tage form. Indtil nu har 24 000 unge europæere meldt sig for at deltage i solidaritetsaktiviteter rundt omkring i Europa, og godkendte organisationer har nu adgang til databasen, hvor de kan se efter passende kandidater til deres projekter. I løbet af foråret vil der være hundredvis af muligheder, og der vil følge flere tusinder i de kommende måneder.
  Samtidig arbejder Kommissionen på et lovforslag, der skal vedtages i første halvår af 2017, om at skabe en særlig juridisk database for det europæiske solidaritetskorps. Som led i processen har Kommissionen lanceret både en offentlig høring og målrettede høringer med vigtige stakeholdere, der beskæftiger sig med ungdomsarbejde i EU.
  For at afrunde høringsprocessen om det europæiske solidaritetskorps' fremtidige form inviterer Kommissionen nu interesserede, f.eks. MEP'er og repræsentanter for Rådet, ungdomsorganisationer, repræsentanter fra nationale agenturer, der arbejder med Erasmus+, arbejdsgiver- og fagforeningsrepræsentanter og tidligere frivillige til et forum for stakeholdere den 12. april i Charlemagne-bygningen i Bruxelles - Læs mere...
  Baggrund:
  I sin tale om Unionens tilstand i 2016 fortalte EU-Kommissionens formand, Jean-ClaudeJuncker, om sin ambition om at øge indsatsen til fordel for de unge. Den 7. december 2016 søsatte Kommissionen det europæiske solidaritetskorps. Unge mellem 18 og 30 kan deltage i en række solidaritetsinitiativer, der skal tackle udfordringer i EU. Deltagerne kan være med i en bred vifte af aktiviteter, f.eks. uddannelse, sundhed, social integration, bistand til levering af mad, opførelse af indkvarteringssteder og forebyggelse af naturkatastrofer. Siden lanceringen har over 24 000 unge europæere meldt sig til det europæiske solidaritetskorps. Målet er, at 100 000 unge skal have tilmeldt sig inden udgangen af 2020.
 • 26-27/5: G7-topmøde i Taormina, Italien
 • 22-23/6: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 7-8/7: G20-topmøde i Hamburg, Tyskland

Detaljer

Publikationsdato
27. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark