Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. juli 2018Repræsentationen i Danmark

EU i uge 28 - det sker...

Sommeren nærmer sig, men inden da skal vi i næste uge have EU-Ukraine topmøde, topmøde mellem EU og Japan og Nato-topmøde, samt en række Råds-møder.Det er også ugen for fremlæggelse af taskforce-rapport om at gøre mindre, men mere effektivt...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 9/7: EU-Ukraine topmøde i Bruxelles
  Kommissionens formand Jean-Claude Juncker deltager i topmødet mellem EU og Ukraine sammen med Det Europæiske Råds formand, Donald Tusk, og Ukraines præsident, Petro Poroshenko, President, i selskab med Federica Mogherini, Maroš Šefčovič, Valdis Dombrovskis og Cecilia Malmström i Bruxelles - Læs mere...
 • 10/2: Dom i sag C-25/17 Jehovas Vidner/Religiøst samfund - Pressemeddelelse...
  De enkelte Jehovahs Vidner, der er medlemmer af det religiøse samfund, prædiker fra dør til dør og tager notater om møder mellem dem selv og personer uden for det religiøse samfund eller registrerer, at der ikke var nogen hjemme. Oplysningerne indsamles for at lette hukommelsen og er beregnet på at blive hentet frem og anvendt ved efterfølgende besøg. Oplysningerne indsamles uden de pågældende personers samtykke, og uden at de er vidende om, at disse oplysninger behandles. Oplysningerne kan for eksempel omfatte navne og adresser på de besøgte personer samt oplysninger om samtaler, der har været holdt om blandt andet personens religiøse overbevisning og familiesituation. Ifølge det religiøse samfund er der tale om uformel notattagning for private formål.
  Det religiøse samfund og dets menigheder organiserer dør til dør-missionsarbejde gennem opretholdelse af lokale kort, hvor områder deles op blandt de medlemmer, der foretager missionsarbejdet. Derudover vedligeholder menighederne missionsregistre, det vil sige oplysninger om, hvor meget tid et medlem har brugt på at promovere samfundet, tid brugt på missionsarbejde og så videre. Det religiøse samfund har instrueret sine medlemmer om at tage notater på samfundets oplysningsark i forbindelse med det missionsarbejde, som Jehovas Vidner udfører.
  Det religiøse samfunds menigheder har også lister over personer, der har bedt om ikke at blive besøgt af missionærer i deres hjem. De enkelte Jehovas Vidner anvender oplysningerne i dette register (afvisningsregister) i deres missionsarbejde.
  Behandlingen af disse oplysninger er ifølge den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse underlagt loven om beskyttelse af personoplysninger.
  Finlands øverste forvaltningsdomstol har anmodet Domstolen om en fortolkning af databeskyttelsesdirektivet, navnlig om undtagelserne til det materielle anvendelsesområde fastlagt i databeskyttelsesdirektivet skal fortolkes således, at indsamlingen og anden behandling af personoplysninger, som medlemmer af et religiøst samfund udfører i forbindelse med dør til dørprædiken, falder uden for direktivets anvendelsesområde - Læs mere...
 • 10/7: Taskforcen om at gøre mindre, mere effektivt fremlægger sin rapport - Læs mere...
 • 11/7: Topmøde mellem EU og Japan i Bruxelles
  Kommissionens formand Jean-Claude Juncker deltager i topmødet mellem EU og Japan sammen med Det Europæiske Råds formand, Donald Tusk, og Japans premierminister Shinzō Abe, i selskab med Federica Mogherini og Cecilia Malmström i Bruxelles - Læs mere..
 • 11/7: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles - Læs mere...
 • 11/7: Dom i sag C-15/17 Bosphorus Queen Shipping
  Grænsebeskyttelsesmyndigheden havde fået mistanke om, at tørlastskibet Bosphorus Queen, som er registreret i Panama, den 11. juli 2011 havde spildt olie i havet under transit i Finlands eksklusive økonomiske zone. Da Bosphorus Queen vendte tilbage fra Sankt Petersborg gennem Finlands eksklusive økonomiske zone, krævede grænsebeskyttelsesmyndigheden, at ejeren, Bosphorus Queen Shipping Ltd. Corp., at stille kaution på 17 112 EUR til dækning af en eventuel forpligtelse til at betale bøde for olieudslippet. Kautionen blev stillet den 25. juli 2011.
  Den 26. juli 2011 sendte det finske miljøagentur grænsebeskyttelsesmyndigheden en ekspertudtalelse om risiciene ved olieudslippet fra Bosphorus Queen. Udtalelsen rummede en række konklusioner om konsekvenserne af olieudslippet:
  Den 16. september 2011 pålagde grænsebeskyttelsesmyndigheden Bosphorus Queen Shipping Ltd. Corp en bøde på 17 112 EUR.
  Finlands højesteret har bedt Domstolen om en fortolkning af den del af havretskonventionen, der omhandler beskyttelse og bevarelse af havmiljøet, hvorefter en kyststat kan lægge sag an i forbindelse med en overtrædelse i dens eksklusive økonomiske zone i henhold til statens lovgivning - Læs mere...
 • 11/7: Dom i sag C-88/17 Zurich Insurance Plc og Metso Minerals Oy
  Denne sag vedrører erstatning for tab i forbindelse med international transport, hvor en finsk virksomhed indgik en aftale med en engelsk transportvirksomhed om transport af varer fra Finland til England, og varerne gik tabt i England under transporten. Der blev lagt sag an ved en finsk domstol.
  Den nationale domstols jurisdiktion i denne sag kan afgøres på grundlag af den bestemmelse om jurisdiktion, parterne har aftalt, eller den kan baseres på national lovgivning om kontrakter om vejtransport, som trådte i kraft som følge af konventionen om kontrakter om international varetransport ad landevejen eller Bruxelles I-forordningen.
  Den nationale domstol skal afgøre, om parterne i denne sag har indgået en bindende aftale om jurisdiktion, og om den nationale domstol i modsat fald har jurisdiktion i henhold til lovgivningen om kontrakter om varetransport ad landevejen. Såfremt den nationale domstols jurisdiktion ikke er fastlagt i en aftale om jurisdiktion, eller loven om kontrakter om varetransport ad landevejen, skal spørgsmålet, om hvorvidt den nationale domstol har jurisdiktion efter Bruxelles I-forordningen afgøres af Finlands højesteret - Læs mere...
 • 11-12/7: Nato-topmøde i Bruxelles
  Kommissionens formand Jean-Claude Juncker deltager torsdag i topmødet mellem EU og Nato sammen med Det Europæiske Råds formand, Donald Tusk, i selskab med Federica Mogherini i Bruxelles - Læs mere...
 • 12-13/7: Uformelt møde mellem ministrene for retlige og indre anliggender i Innsbruck- Læs mere...
 • 13/7: Rådet (økonomi og finans) / Bruxelles - Læs mere...
 • 13/7: Stabiliserings- og associeringsrådet EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien / Bruxelles - Læs mere...
 • 13/7: Stabiliserings- og associeringsrådet EU-Bosnien og Hercegovina / Bruxelles - Læs mere...
 • 18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
6. juli 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark