Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse12. januar 2024Repræsentationen i Danmark

EU i uge 3 - 2024 - det sker...

Ugen byder bl.a. på Økonomisk Verdensforum der mødes i Davos samt på årets første plenarsamling i Europa-Parlamentet

Januar 2024

Der er IKKE møde i Kommissionen i denne uge!
 

 • 15/1: Eurogruppen mødes i Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. artikel IV i Den Internationale Valutafond (IMF) og IMF's besøg i euroområdet, henstillingen til euroområdet 2024, Euroområdets konkurrenceevne: udviklingen i energipriserne i euroområdet, indvirkning på økonomien i euroområdet og politiske reaktioner samt Eurogruppens arbejdsprogram for 2024

 

 

 • 15-18/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. situationen i Ungarn, et forbud mod greenwashing, europæisk kritisk infrastruktur og beskyttelse af havøkosystemer

 

 

 

 

 • 16/1: Rådet for Økonomi og Finans mødes i  Bruxelles
  Som led i det europæiske semester 2024 vil Rådet søge at godkende konklusioner om rapporten om varslingsmekanismen 2024 og den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst 2024. Det vil søge at godkendte henstillingen om den økonomiske politik i euroområdet 2024. Ministrene skal drøfte de økonomiske og finansielle konsekvenser af Ruslands aggression mod Ukraine. Det belgiske formandskab vil forelægge sit arbejde for de næste seks måneder.

 

 

 • 16/1: Nye regler om digitalisering på retsområdet træder i kraft
  Forordningen om digitalisering af det retlige samarbejde og adgang til klage og domstolsprøvelse vil sikre, at kommunikationen i EU harmoniseres, og at grænseoverskridende civil- og strafferetlige procedurer digitaliseres. Det betyder, at procedurerne bliver enklere, hurtigere og billigere for borgere, virksomheder og myndigheder

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 • 1/2: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. januar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark