Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. september 2018Repræsentationen i Danmark

EU i uge 37 - det sker...

Denne uge kommer mest af alt til at handle om dette års "State of the Union" som kommissionens formand Jean-Claude Juncker holder i Europa-Parlamentet onsdag den 12. september kl. 9:00...!

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 10-11/9: Uformelt møde mellem sundhedssministrene i Wien - Læs mere...
 • 10-13/9: Efterårets første plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Kommer bl.a. til at handle en del om Juncker's tale om Unionens tilstand, men også om copyright og digitale ophavsrettigheder, retsstaten i Ungarn, multiresistente bakterier og antibiotikaforbruget i EU - Læs mere...
 • 11/9: Høring i sag C-507/17 Google
  Domstolen etablerede i sin dom Google Spain og Google Inc. (sag C-131/12) den såkaldte "ret til at blive glemt" (eller retten til at få fjernet links). Domstolen fastslog, at en søgemaskineudbyder, i visse tilfælde, er forpligtet til at fjerne links til websteder, der indeholder oplysninger om en person, fra søgninger på denne persons navn. Den franske Conseil d’État har nu bedt Domstolen om at vurdere denne rettigheds territoriale anvendelsesområde.
  I 2015 pålagde den franske databeskyttelsesmyndighed (Commission nationale de l’informatique et des libertés ("CNIL")) Google en bøde på 100 000 euro, efter at Google - efter at have imødekommet en anmodning om fjernelse af links - havde nægtet at efterkomme en anmodning om fjernelse af links fra samtlige sin søgemaskines domænenavne, idet Google begrænsede sig selv til blot at fjerne links fra de viste resultater ved søgninger gennemført via den søgemaskine, der anvendtes i den pågældende medlemsstat (dvs. google.fr).
  Google bestrider, at Domstolens dom i sagen Google Spain betyder, at imødekommelse af en anmodning om fjernelse af links bør føre til de pågældende links skal fjernes fra samtlige sin søgemaskines domænenavne uden nogen form for geografisk begrænsning. Google fastholder, at en sådan fortolkning uforholdsmæssigt griber ind i ytrings-, informations-, kommunikations og pressefriheden.
  Conseil d’État har spurgt Domstolen om retten til at få fjernet links stiller krav til søgemaskineudbyderen om at fjerne links på samtlige sin søgemaskines domænenavne, så de pågældende links ikke længere, uanset hvor søgningen foretages, og også hvis søgningen er foretaget fra et sted uden for EU. Hvis det ikke er tilfældet, vil Conseil d'État gerne vide, om retten til at få links fjernet kun er gældende for det domænenavn, der svarer til den medlemsstat, hvor anmodningen blev stillet, eller om den også gælder for domænenavnene for samtlige EU's medlemsstater - Læs mere om sagen...
 • 11/9: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emner: Forberedelse af State of the Union 2018 og et Europa, der beskytter - Læs mere...
 • 12/9: Dom i sag C-601/17 Harms - Pressemeddelelse
  Hr. Harms booked gennem internetplatformen www.opodo.de (link is external) en flyrejse for sig selv og 6 andre personer fra Hamborg via Barcelona til Faro, som Vueling Airlines skulle gennemføre den 20. juli 2016 under rutenumrene VY 1821 and VY 8480. I ordrebekræftelsen udstedt af Opodo Ltd var det fakturerede beløb for rejsen fra Hamborg til Faro et beløb, der ikke var yderligere specificeret, på 1 108,88 euro. Dette beløb blev overført til Opodo Ltd den 30. november 2015. Vueling Airlines modtog en betaling på blot 1 031,88 euro for denne booking. De pågældende flyvninger blev ikke gennemført som planlagt. Den 26. september 2016 refunderede Vueling Airlings et beløb på 1 031,88 euro til det kreditkort, betalingen var gennemført med.
  Den tyske domstol, der behandler sagen, har spurgt Domstolen om begrebet "refundering ... af den fulde købspris af billetten" skal fortolkes som det beløb, passageren har betalt for den pågældende billet, eller som det beløb, flyselskabet rent faktisk har modtaget, hvor en formidlende virksomhed er involveret i bookingprocessen og modtager forskellen mellem hvad passageren betaler og hvad flyselskabet modtager uden at oplyse om dette - Se dommen og læs mere om sagen...
 • 12/9: State of the Union
  Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker holder i Strasbourg 2018-talen om Unionens tilstand - Læs mere...
 • 15/9: Margrethe Vestager er på Nyborg Strand, hvor hun holder en hovedtale ved Det Radikale Venstres årlige landsmøde.
 • 19-20/9: Uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne i Salzburg/Østrig - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
7. september 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark