Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. september 2017Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 38 - det sker

Efter sidste uges #SOTEU kommer der i denne uge endnu et par af de tiltag som Juncker netop lancerede i sin tale - nemlig en industripakke samt en cybersikkerhedspakken.Andre enmer bliver bl.a. skat, kapitalmarkedsunionen, FN's Generalforsamling...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 16-22/9: Ren, delt og smart mobilitet: Kommissionen lancerer EUROPEANMOBILITYWEEK
  Europa-Kommissionen lancerer den 16. udgave af EUROPEANMOBILITYWEEK (den europæiske miljøtrafikuge), der finder sted i mere end 2000 byer fra den 16. til den 22. september. Formålet med EUROPEANMOBILITYWEEK er at fremme bæredygtig bymobilitet, og dette års udgave vil opfordre folk til at anvende delte transportformer såsom cykler og bildeling under sloganet "Du kommer længere med deling".
  Mobilitetsløsninger, der involverer deling, kan faktisk mindske trafiktætheden, luftforurening og yde et væsentligt bidrag til dekarboniseringen af bytransport, der er ansvarlig for omkring 23 % af EU's udledninger af drivhusgasser - Læs mere...
 • 18/9: Kommissionen fremlægger en pakke om "industripolitik"/#SOTEU - Læs mere...
 • 18-20/9: EU til 72. samling i FN's Generalforsamling og andre sideløbende arrangementer i New York
  En delegation på højtstående plan fra EU vil deltage i ministerugen ved FN's 72. Generalforsamling. Ministerugen starter den 18. september i New York. EU-repræsentanterne vil deltage i et stort antal begivenheder i FN, og de vil mødes med verdensledere i en afspejling af EU's engagement i at skabe positive ændringer, støtte multilateralisme og en regelbaseret verdensorden. Bredden og dybden i EU's deltagelse viser det stærke samarbejde mellem EU og FN, der arbejder hånd i hånd på sammen at skabe fred og sikkerhed, fremme menneskerettigheder og bæredygtig udvikling, hvorved liv ændres til det bedre over hele kloden. EU vil være vært for adskillige begivenheder i margenen af Generalforsamlingen for at være med til at finde fælles løsninger på globale udfordringer. Disse begivenheder omfatter lanceringen af alliancen for torturfri handel og lanceringen af EU's og FN's spotlightinitiativ afskaffe alle former for vold mod kvinder og piger. EU vil også være vært for en begivenhed på ministerplan om den humanitære krise i Irak og et møde på højtstående plan om støtte til Syriens og regionens fremtid, der følger op på Bruxelleskonferencen i 2017. Der vil være en række begivenheder dedikeret til Afrika inden topmødet mellem Den Afrikanske Union og EU i november 2017.
  Frans Timmermans, Dimitris Avramopoulos, Federica Mogherini, Johannes Hahn, Neven Mimica, Christos Stylianides, Arias Cañete og Margrethe Vestager samt Donald Tusk er i New York - Læs mere...
 • 19/9: Kommissionen fremlægger en cybersikkerhedspakken/#SOTEU - Læs mere...
 • 19/9: Dom i sag T-327/15 - Grækenland mod Kommissionen - om landbrugsstøtte...
 • 19/9: Høring i sag C-579/16P - Kommissionen mod FIH Holding og FIH Erhvervsbank
  FIH er et selskab med begrænset ansvar reguleret af den danske banklovgivning. I 2012 vurderede den danske lovgiver, at der var en relativ stor risiko for, at FIH ikke kunne overholde likviditetskravene som et resultat af FIH's forventede manglende evne til at opnå finansiering på de åbne markeder hovedsagelig grundet et fald i FIH's kreditvurdering og ugunstige forhold på kapitalmarkederne.
  For at løse de begyndende likviditetsproblemer, foreslog Danmark i juli 2012 en overførselsordning til fordel for FIH. Ordningen bestod af en overførsel af ejendomsrelaterede aktiver fra FIH til et nyt datterselskab tilhørende FIH Holding (Newco), der dernæst blev købt af Finansiel Stabilitet. Statsstøtten omfattede beløb på op til 2,25 mia. kr. Danmark fremsendte en omstruktureringsplan i januar 2013, der blev ændret og færdiggjort i juni. Omstruktureringsplanen indeholdt en reorganisering af banken, der vil fokusere på udlån til små og mellemstore virksomheder. Planen sikrede også en passende godtgørelse for overførselsordningen. FIH betalte navnlig et engangsbeløb i december 2013 og forpligtede sig til årlige betalinger – alt i alt svarede disse betalinger til en godtgørelse på 10 % af bankens kapitalfrigørelse.
  Kommissionen konkluderede i en afgørelse i 2014, at støtteforanstaltningerne var inden for rammerne af Kommissionens meddelelser under krisen om statsstøtte til banker.
  Retten konkluderede i en dom af den 15. september 2016, at Kommissionen burde have analyseret de omhandlede foranstaltninger ud fra deres art, deres genstand og deres formål under hensyntagen til den sammenhæng, hvori de indgik, nemlig begrænsningen af Danmarks eksponering som følge af kapitalindskuddet og garantierne i stedet for at anvende princippet om den private investor, uafhængig af resultatet af denne analyse. Retten annullerede derfor Kommissionens afgørelse.
  Kommissionen har appelleret Rettens dom til Domstolen - Læs mere om sagen...
 • 19-21/9: Uformelt møde mellem energi- og trafikministrene i Tallin - Læs mere...
 • 20/9: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. skat og kapitalmarkedsunionen
  - Læs mere...
 • 21/9: Det meste af CETA-handelsaftalen med Canada træder i kraft - læs mere...
 • 24/9: Tysk-parlamentsvalg til Forbundsdagen...

 • Næste topmøde: den 19.-20. oktober mødes Det Europæiske Råd i Bruxelles...

Detaljer

Publikationsdato
18. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark