Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse22. september 2023Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 39 - 2023 - det sker...

I EUge 39 handler det bl.a. om idræt, designbeskyttelse, emissionsnormer, sprog, asyllovgivning, migration organiseret kriminalitet og narkotikahandel samt samt om et par danske domstolssager og Østersøregionen  

September 2023

 

 

 • 25/9: Rådet for Konkurrenceevne mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen bliver en ennemgang af EU-lovgivningen om designbeskyttelse og Euro 7-forordningen som fastsætter emissionsnormer eller batteriers holdbarhed for motorkøretøjer, motorer og komponenter.

 

 

 • 25/9: Sidste frist for at søge stilling som udsendt national ekspert til Oversættelsestjenesten
  Her er en sjælden mulighed for i en periode at blive udsendt til den danske afdeling i Kommissionens Oversættelsestjeneste (DG Translation).
  Ansøgere skal være ansat i en offentlig institution eller myndighed i Danmark (og vil forblive ansat i den pågældende institution under udsendelsen) - Tjenestested er Bruxelles eller Luxembourg

 

 

 

 

 

 • 26/9: Høring i sag T-486/18 om Danske Slagtermestre og statsstøtte
  Med sin afgørelse C (2018) 2259 final af 19. april 2018 i statsstøttesag SA.37433 (2017 / FC) – Danmark konkluderede Kommissionen, at det bidrag, som er indført ved lov nr. 902/2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. ikke giver bestemte virksomheder nogen fordel og derfor ikke udgør statsstøtte.
  Danske Slagtermestre anlagde sag ved Retten med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse. Ved kendelse af 1. december 2020 i sag T-486/18 besluttede Retten, at Danske Slagtermestre hverken havde påvist, at brancheorganisationens medlemmer i særlig grad var påvirket af den omhandlede foranstaltning, eller hvilke medlemmer, der i særdeleshed var påvirket af den. Brancheorganisationen havde heller ikke påvist en væsentlig påvirkning af dens konkurrencemæssige stilling. Danske Slagtermestre havde derfor ikke påvist, at den indklagede afgørelse kunne forringe brancheorganisationens medlemmers konkurrencemæssige stilling, og at den derfor havde en umiddelbar virkning på deres retsstilling, navnlig deres ret til ikke at blive udsat for en konkurrence, der fordrejes af nævnte foranstaltning.
  Danske Slagtermestre har anket Rettens kendelse til Domstolen
  Ved dom af 7. juli 2022 i sag C-99/21P besluttede Domstolen at ophæve Rettens kendelse og fastslog, at søgsmålet i første instans kunne antages til realitetsbehandling. Domstolen hjemviste derefter sagen til Retten med henblik på en realitetsafgørelse. Retsmødet i sagen ved Retten finder nu sted.

 

 

 

 

 

 • 28/9: Valdis Dombrovskis tager imod Høgni Hoydal, landsstyremedlem for udenrigspolitik, industri og handel samt vicelagmand for Færøerne

 

 

 

 • 29/9: Konference om vores Østersø (Our Baltic Conference)
  Kommissæren for miljø, hav og fiskeri Virginijus Sinkevičius og ministrene fra de 8 EU-lande omkring Østersøen (Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Sverige og Tyskland) mødes i Litauen

 

 

 • 30/9: Regler for mærkning af tekstiler (revision) - Sidste frist for at dele din mening med Kommissionen!
  Med dette initiativ revideres EU's regler for mærkning af tekstiler ved at indføre omfattende krav til fysisk og digital mærkning af tekstiler og relaterede produkter

 

 • 1/10: Overgangsfasen for mekanismen for CO2-grænsetilpasning starter - Pressemeddelelse

 

-

 

 • 6/10: Det Europæiske Råd mødes i Granada

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
22. september 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark