Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. oktober 2017Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 41 - det sker

I uge 41 handler det om Østersø-fiskeri i 2018, brexit, fipronilforurenede æg, lettelser i skatten på arbejde, dobbeltbeskatning, digital beskatning og moms samt om bankunionen, EU-anklagemyndighed og klimaet.Og så kan du møde os i Kulturnatten i...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 9/10: Kommissionen offentliggør den 7. samhørighedsrapport - Læs mere...
 • 9/10: Rådet for Landbrug og Fiskeri/Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen bliver Østersø-fiskeri i 2018, EU-Norge-fiskeri, tunfiskeri, markedsudvikling inden for de vigtigste landbrugssektorer, 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, fipronilforurenede æg, landbrugspolitikken efter 2020 samt oliven fra Spanien til USA - Læs mere...
 • 9/10: Femte runde af EU-UK artikel 50 brexit-forhandlingerne - Læs mere...
 • 9/10: Eurogruppen mødes i Luxembourg
  Euroministerne skal bl.a. tale om: den europæiske stabilitetsmekanismes rolle, finansiering af lettelser i skatten på arbejde og overvågningsbesøg efter programgennemførelsen i Portugal - Læs mere...
 • 10/10: Høring i de forenede sager C-115/16 N Luxembourg 1, C-118/16 X Danmark, C-119/16 C Danmark I og C-299/16 Z Danmark og forenede sager C-116/16 T Danmark og C-117/16 Y Danmark
  Østre Landsret har besluttet at spørge Domstolen vedrørende 6 verserende sager. De samme fortolkningsspørgsmål dukker op i alle sagerne, men hver enkelt sags faktiske omstændigheder varierer betydeligt. Østre Landsret har derfor besluttet at sende 6 særskilte forelæggelser til Domstolen.
  Sagerne vedrører fortolkningen af direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater og reglerne om retten til fri bevægelighed og kapitalens frie bevægelighed.
  Spørgsmålene vedrører mere præcist fortolkningen af begrebet "egentlig ejer", der generelt findes i Danmarks dobbeltbeskatningsaftaler om udbytte, renter og royalties, og i direktivet om renter og royalties.
 • 10/10: Rådet for Økonomi og Finans mødes i Luxembourg
  Emnerne bliver: dobbeltbeskatning, digital beskatning, moms, de finansielle aspekter af klimaændringerne, de næste G20- og IMF-møder samt det europæiske semester - Læs mere...
 • 11/10: Donald Tusk - formand for Det Europæiske Råd - mødes med Lars Løkke Rasmussen i København - Læs mere...
 • 11/10: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Denne gang bl.a. om Bankunionen - Læs mere...
 • 11/10: Margrethe Vestager mødes med gæster fra en dansk forening for virksomhedsfinansiering og -kontrol og senere samme dag mødes hun også med Andreas Steenberg, medlem af Folketinget.
 • 11/10: Hørring i sag C-541/16 Kommissionen mod Danmark
  Kommissionen hævder, at Domstolen bør erklære, at Danmark ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen for så vidt angår adgang til markedet for international godskørsel.
  I henhold til de danske regler, kan cabotage enten bestå af et antal lastepladser eller et antal lokaliteter for losning, men ikke begge dele. De danske regler udelukker ikkehjemhørende transportvirksomheder fra at køre cabotage med at antal lokaliteter til lastning og losning, hvilket i henhold til Kommissionen udgør en begrænsning på hvordan disse transportvirksomheder kan udføre cabotagekørsler i Danmark i henhold til EU-lovgivningen.
  Kommissionen er af den holdning, at EU-lovgivningen udtømmende fastlægger, hvordan transportvirksomheder kan udføre cabotagekørsler på de betingelser, der er fastlagt i disse regler. Reglerne fastlægger ikke noget maksimumsantal af laste- og/eller losningslokaliteter for en og samme cabotagekørsel. Maksimumsantallet på tre cabotagekørsler betyder ikke, at en cabotagekørsel skal omfatte et fastlagt antal lokaliteter til lastning og/eller losning - Læs mere...
 • 12-13/10: Rådet for Retlige og Indre Anliggender/Luxembourg
  Punkter på dagsordenen: Den Europæiske Anklagemyndighed, afgørelser om indefrysning og konfiskation, strafferegistre, Schengenområdets indre grænser samt migration - Læs mere...
 • 13/10: Rådet for Miljø/Luxembourg
  Handler denne gang bl.a. om reducering af drivhusgasemissioner, COP23 – FN's klimakonference og FN's Miljøforsamling - Læs mere...
 • 13/10: Mød #EUiDK til Romersk marked i Kulturnatten - Læs mere..
 • Næste topmøde:
  Den 19.-20. oktober mødes Det Europæiske Råd i Bruxelles...

Detaljer

Publikationsdato
9. oktober 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark