Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse18. november 2022Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 47 - det sker...

I EUge 47 handler det bl.a. om efterårspakken for det europæiske semester samt om koordinering af indkøb af gas og udveksling af gas på tværs af grænserne i EU

November 2022
 • 21/11: Ursula von der Leyen i Strasbourg:
  Mødes med Roberta Metsola, formand for Europa-Parlamentet samt med Manfred Weber, Iraxte García-Pérez og Stéphane Séjourné, formænd for henholdsvis Det Europæiske Folkepartis Gruppe, Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og Gruppen Renew Europe i Europa-Parlamentet.

 

 • 21/11: Ledende næstformand Valdis Dombrovskis and kommissær Paolo Gentiloni i dialog om genopretning og resiliens med EP-udvalg BUDG-ECON

 

 • 21/11: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles
  Ministrene skal drøfte fremskridtene med gennemførelsen af EU's nye skovstrategi for 2030 og udveksle synspunkter om de foranstaltninger, der er truffet på EU-plan og nationalt plan.
  Andre emner bliver naturgenopretning, bioøkonomi, gødning, energiomstilling inden for fiskeri og akvakultur samt bæredygtige produktion i algesektoren - Læs mere...

 

 • 21/11: Margrethe Vestager deltager i et arrangement på højt niveau for interessenter om Handels- og Teknologirådet mellem EU og USA sammen med næstformand Valdis Dombrovskis

 

 • 21-24/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. kvinders tilstedeværelse i bestyrelser, Rusland som sponsor af statsstøttet terrorisme og beskytte vigtig EU-infrastruktur- Læs mere...

 

 • 22/11: Ursula von der Leyen i Strasbourg
  Deltager i en højtidelig ceremoni i anledningen af 70-året for Europa-Parlamentet sammen med Margrethe Vestager, Mariya Gabriel, Janusz Wojciechowski og Olivér Várhelyi

 

 • 22/11: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne forventes at blive det europæiske semester - efterårspakken - Læs mere...

 

 • 22/11: Rådet for Almindelige Anliggender (samhørighed) / Bruxelles
  Ministrene skal udveksle synspunkter om samhørighedspolitikkens langsigtede virkninger for EU's regioner og forventes også at vedtage konklusioner om EUI's samhørighedspolitik - Læs mere...

 

 • 23/11: Margrethe Vestager mødes med danske praktikanter ved et arrangement, der afholdes af DJØF i Bruxelles

 

 • 23/11: Forbuddet mod aromatiserede opvarmede tobaksvarer er trædder i kraft
  Forbuddet er en reaktion på den betydelige stigning i salget af disse tobaksvarer i hele EU. Det vil bidrage til at nå målet i Europas kræfthandlingsplan om at skabe en "tobaksfri generation" inden 2040, hvor mindre end 5 % af befolkningen bruger tobak.
  Medlemsstaterne har nu otte måneder til at gennemføre det delegerede direktiv i deres nationale lovgivning. De nye regler vil finde fuld anvendelse fra den 23. oktober 2023 efter udløbet af en overgangsperiode på tre måneder, som skal give mulighed for at tømme eksisterende lagre af aromatiserede opvarmede tobaksvarer - Læs mere...

 

 • 23/11: Rådet for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
  EØS-Rådet skal drøfte, hvordan EØS-aftalen fungerer som helhed, og have en orienterende debat om energiomstilling og energisikkerhed.
  Forud for mødet i EØS-Rådet vil der være en uformel politisk dialog med EØS/EFTA-landene. Drøftelserne vil have fokus på Ukraine og den sikkerhedspolitiske situation i Europa - Læs mere...

 

 

 • 24/11: 24/11: Deltagelse af højtstående repræsentant Josep Borrell Fontelles og kommissær Olivér Várhely i Middelhavsunionens regionale forum og i ministermøde i det sydlige naboskab i Barcelona, Spain

 

 

 • 25/11: Margrethe Vestager i København
  Holder hovedtalen ved et arrangement om nordiske perspektiver i forbindelse med europæisk digital suverænitet organiseret af "The Trilateral Commission" og mødes også med Carsten Grønbech-Jensen, direktør for europapolitik og arktis i Udenrigsministeriet

 

 • 25/11: Rådet for Udenrigsanliggender (handel) / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: reform af Verdenshandelsorganisationen og forberedelser af WTO's 13. ministerkonference, handelsforbindelserne mellem EU og USA, handelsstøtte til Ukraine samt bilaterale handelsforbindelser - Læs mere...

 

 • 25/11: Ekstraordinært samling i Rådet for Retlige og Indre Anliggender
  Indenrigsministrene skal bl.a. diskutere den nuværende situation langs alle migrationsruter, gøre status over de presserende udfordringer og forsøge at finde en fælles vej frem.
  Margaritis Schinas og Ylva Johansson deltager og vil bl.a. præsentere Kommissionens handlingsplan for det centrale Middelhav fra mandag den 21. november  - Læs mere...

 

-

 

 • 15-16/12: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
18. november 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark