Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. november 2018Repræsentationen i Danmark

EU i uge 48 - det sker...

Dagen efter dagen for Brexit-topmødetI denne uge kommer det især til at handle om den langsigtede EU-klimastrategi og kapitalmarkedsunionen samt om bl.a. Afrika, bekæmpelse af spredning af desinformation, sport og bilsikkerhed - og så skal Lars Løkke...

Langsigtet EU-klimastrategi
 • 26/11: Rådet (udenrigsanliggender (udvikling)) mødes i Bruxelles
  Emner: Nobels fredspris, Nadia Murad og Denis Mukwege på besøg, alliancen mellem Afrika og Europa og den fremtidige finansielle udviklingsstruktur - Læs mere...
 • 26/11: Margrethe Vestager er i København
  Hun deltager i et topmøde for europæiske erhvervsledere (European Business Summit – Executives Round Table), og hun holder en tale om "et grønnere, friere og stærkere Europa" til en EU-konference afholdt af Det Radikale Venstre. Hun holder også en tale ved en begivenhed hos Politiken og møder pressen...
 • 26-27/11: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Erasmus+, programmet Et Kreativt Europa 2021-2027, bekæmpelse af spredning af desinformation, arbejdsplanen på kulturområdet 2019-2022 samt om sport og sportens økonomiske dimension - Læs mere...
 • 27/11: Høring i sag C-621/18 Wightman og andre
  Efter en folkeafstemning i Det Forenede Kongerige viste et flertal for udtræden af EU, blev der indgivet et andragende ved Court of Session i Skotland, hvori andragerne stillede et spørgsmål, om det er muligt at ophæve Det Forenede Kongeriges tilkendegivelse om, at det vil udtræde af Den Europæiske Union.
  Court of Session spørger nu Domstolen, om EU-lovgivningen tillader en medlemsstat ensidigt at tilbagekalde sin tilkendegivelse om udtræden, før udtrædelsesperioden på to år udløber. Og hvad er betingelserne for en sådan tilbagekaldelse i fald den er mulig, og hvad vil effekten være på medlemsstaten med hensyn til at forblive i EU? - Læs mere...
 • 28/11: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Emne på dagsordenen: Kapitalmarkedsunionen og strategien for en langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med Parisaftalen (forud for konferencen i Katowice om klimaændringer den 3.-14. december) - Læs mere...
 • 28/11: Lars Løkke Rasmussen mødes med Donald Tusk i Bruxelles og taler for Europa-Parlamentet om Europas fremtid - Læs mere...
 • 29/11: EU øger det internationale samarbejde om at bekæmpe antisemitisme og benægtelse af holocaust
  Europa-Kommissionen bliver fast international partner til International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). EU's deltagelse i dette internationale organ muliggør tættere samarbejde om at bekæmpe benægtelse af holocaust og forebygge racisme, xenofobi og antisemitisme. Dette er en direkte opfølgning på Kommissionsformand Junckers opfordring til tættere internationalt samarbejde i hans erklæring i forbindelse med den internationale mindedag for holocaust den 27. januar i år, samt Europa-Parlamentets resolution om bekæmpelse af antisemitisme fra juni 2017.
  På plenarmødet i International Holocaust Remembrance Alliance vil EU's koordinator for bekæmpelse af antisemitisme officielt påtage sig denne rolle. Dermed vil Kommissionen repræsentere EU i dette organ, som yder ekspertise vedrørende benægtelse af eller forvridning af sandheden om holocaust og antisemitisme. Det vil give Kommissionen adgang til ekspertisen i International Holocaust Remembrance Alliances arbejdsgruppe om uddannelse, særligt hvad angår store udfordringer som multikulturelle og multireligiøse klasseværelser og erindring for alle - Læs mere...
 • 29/11: Carlos Moedas Tommy Ahlers, Danmarks uddannelses- og forskningsminister
 • 29/11: Rådet (almindelige anliggender (samhørighed))
  Vigtigste punkt på dagsordenen: lovgivningspakken for samhørighedspolitikken efter 2020 - Læs mere...
 • 29-30/11: Rådet (konkurrenceevne) mødes i Bruxelles
  Ministrene skal tale om det indre marked og industri den 29. november inkl. platforme og virksomheder, bilsikkerhed, den fremtidig strategi for EU's industripolitik samt fremtiden for det indre marked og den 30. november om EU-rumprogrammet, det europæiske forskningsrum og rammeprogrammet Horisont - Læs mere...
 • 13-14/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
26. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark