Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. november 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 28. november 2018 der bl.a. handler om EU's langsigtede klimastrategi og kapitalmarkedsunionen samt om sammensætningen af de rådgivende organer......

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Interinstitutionelle forbindelser

Sammensætning af de rådgivende organer

  • Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs sammensætning
  • Forslag til Rådets afgørelse om Regionsudvalgets sammensætning

Energiunionen/Klimaindsats

Langsigtet EU-klimastrategi

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank:
    En ren klode til os alle — En langsigtet EU-strategi for en velfungerende, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi - Læs mere...

Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen/Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne

'Kapitalmarkedsunionen/bankunionen'

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kapitalmarkedsunionen - det er på tide, at vi fordobler indsatsen for at holde vores løfter om at styrke investeringerne, væksten og euroens rolle - KOM(2018)767
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet og Den Europæiske Centralbank: Tredje statusrapport om nedbringelsen af misligholdte lån og yderligere mindskelse af risici i bankunionen - KOM(2018)766

Diverse

  • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "EU-folkeafstemning om EU-borgerne ønsker, at Det Forenede Kongerige skal forblive i eller udtræde af Unionen!" ("EU wide referendum whether the European Citizens want the United Kingdom to remain or to leave!") - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
28. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark