Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse23. november 2020Repræsentationen i Danmark6 min læsetid

EU i uge 48 - det sker...

I denne uge er der to danske sager ved domstolen - en om TV2 og statsstøtte og en om statsstøtte og Femern Bælt...Andre emner bliver bl.a. rapporten om luftkvalitet i Europa, verdensmålene for bæredygtig udvikling og Afghanistankonferencen 2020.

EU - det sker...
 • 23/11: Kommissionsformand Ursula von der Leyen mødes via videokonference med CDU/CSU-delegationen i Europa-Parlamentet
 • 23/11: Pressekonference af kommissær Sinkevičius og Hans Bruyninckx, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, om rapporten om luftkvalitet i Europa i 2020 - Følg med fra kl. 12:45 - klik her...
 • 23/11: Videokonference mellem udviklingsministrene
  EU's udviklingsministre skal udveksle synspunkter om, hvordan gældslettelse og investeringer sammenkædes med verdensmålene for bæredygtig udvikling (SDG'erne), fremme af ligestilling mellem kønnene i alle foranstaltninger udadtil og aftalen efter Cotonou - Læs mere...
 • 23/11: Margrethe Vestager har en videosamtale med formændene for COSAC (Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg)
 • 23-24/11: Afghanistankonferencen 2020: vedvarende fred, bekæmpelse af korruption og effektiv bistand på dagsordenen
  Afghanistankonferencen 2020 begynder i dag, den 23. november, med en række begivenheder, som EU har været med til at organisere og deltage i forud for plenarforsamlingen i morgen. Janez Lenarčič, som er kommissær med ansvar for krisestyring, vil sammen med Mohammad Haneef Atmar, Afghanistans udenrigsminister, lede en begivenhed om vedvarende fred (der er mulighed for livestream) med fokus på promovering af menneskerettigheder og styrkelse af kvinders position i samfundet samt på flygtninge og repatrierede. Kommissær Jutta Urpilainen, med ansvar for international partnerskaber, vil holde en tale ved en begivenhed om bekæmpelse af korruption og om god forvaltning, og derved vil hun understrege EU’s forventning om, at den afghanske regering vil opfylde sin reformdagsorden. EU-tjenestemænd vil også deltage i en tredje sideløbende begivenhed, som finder sted før konferencen, om bistands effektivitet. Den 24. November vil EU’s højtstående repræsentant/næstformand Josep Borrell holde en tale ved konferencens åbningsceremoni, hvor han vil skitsere EU’s holdning til de igangværende fredsforhandlinger internt i Afghanistan, samt betingelserne for EU’s støtte, som for nylig blev præsenteret i en artikel skrevet i samarbejde med vigtige internationale donorer. Kommissær Urpilainen vil senere i løbet af konferencen give tilsagn på EU’s vegne om finansiel støtte - Læs mere...
 • 23-27/11: Forhandlingerne om det fremtidige partnerskab mellem EU og Storbritannien fortsætter...
 • 23-26/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Forbrugerrettigheder, en industriel strategi til at tackle krisen og mediefrihed er bl.a. på dagsordenen - Læs mere...
 • 24/11: Dom i sag C-445/19 Viasat Broadcasting om statsstøtte og renter m.m.
  Striden i denne sag mellem Viasat Broadcasting UK Ltd og TV2/Danmark A/S handler om sidstnævntes pligt til at betale renter for en periode, hvor de modtagne støtteforanstaltninger var ulovlige før Europa-Kommissionen vedtog en endelige afgørelse, som erklærede, at de var i overensstemmelse med det indre marked.
  Østre Landsret spørger Domstolen om EU-lovgivningen skal fortolkes sådan, at forpligtelsen, som påhviler nationale domstole, om at dømme modtageren af statsstøtte givet i strid med bestemmelserne til at betale renter for den periode, hvor støtten var ulovlig, også gælder, når Kommissionen i sin endelige afgørelse konkluderer, at støtten er forenelig med det indre marked. Østre Landsret spørger desuden også om den forpligtelse, som nationale domstole har til at dømme modtagere af statsstøtte, der overtræder bestemmelserne, til at betale renter for perioden hvor denne støtte blev ulovligt udbetalt, også finder anvendelse over for støtte, som modtageren har overført til datterselskaber, og over for dem, som har modtaget støtte fra en virksomhed kontrolleret af staten - Læs mere...
 • 24/11: Kommissionens ugentlige møde/Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. EU-lægemiddelstrategi, datastyring, handlingsplan om integration og inklusivitet og kønshandlingsplanen - Læs mere...
 • 25/11: Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager i Europa-Parlamentets plenarforsamlings debat om forberedelsen af Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december - Læs von der Leyens tale - Klik her...
 • 25/11: Frans Timmermans har en videosamtale med klimaaktivisterne Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Adelaide Charlier og Anuna De Wever
 • 26/11: Høring i forbundne sager C-174/19 P Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen og C-175/19 P Stena Line Scandinavia mod Kommissionen om statsstøtte og Femern Bælt
  Scandlines og Stena Line har anlagt søgsmål ved Retten for at få annulleret Europa-Kommissionens afgørelse af den 23. juli 2015 om statsstøtte til finansieringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.
  Scandlines og Stena Line hævder, at Kommissionen tager fejl i sin konklusion om, at finansieringen givet til Femern A/S for de danske jernbaneanlæg på land ikke udgør statsstøtte.
  Den 13. december 2018 fandt Retten, at det i princippet ikke kan udelukkes, at støtte var nødvendigt for at udføre et projekt af denne størrelse, men at Kommissionens undersøgelse af nødvendigheden af støtte i den anfægtede afgørelse som minimum var utilstrækkelig og unøjagtig. Det viser, at der er alvorlige vanskeligheder, som gjorde ,at Kommissionen skulle have indledt en formel undersøgelsesprocedure. Kommissionen har derfor tilsidesat sin forpligtelse til at indlede en formel undersøgelsesprocedure i lyset af de eksisterende alvorlige vanskeligheder ved vurderingen af støttens nødvendighed. Retten erklærede derudover, at Kommissionens analyse i den anfægtede afgørelse vedrørende proportionaliteten af de anfægtede foranstaltninger til gavn for Femern, herunder beregningen af perioden for tilbagebetaling af støtten og de støtteberettigede omkostninger, som minimum var utilstrækkelige og unøjagtige, hvis ikke selvmodsigende, når der var alvorlige vanskeligheder, som burde have ledt Kommissionen til at indlede en formel undersøgelsesprocedure. Endelig fandt Retten, at Kommissionen ikke kunne erklære, at de pågældende statsgarantier var forenelige med det indre marked, uden at kende grundforudsætningerne for deres anvendelse. Kommissionen har derfor begået en retlig fejl og anlagt et åbenbart urigtigt skøn.
  Retten forkastede de øvrige anbringender.
  Retten annullerede på denne baggrund Kommissionens afgørelse om finansieringen af Femern Bælts faste forbindelse, for så vidt angår Kommissionens beslutning om ikke at være imod de foranstaltninger, som Danmark har givet Femern A/S vedrørende planlægningen, konstruktionen og driften af den faste forbindelse.
  Scandlines har appelleret Rettens dom til Domstolen. De har nedlagt påstand om, at Domstolen skal ophæve Rettens kendelse for så vidt angår Rettens afvisning af deres påstand om, at foranstaltningerne ydet til A/S Femern Landanlæg udgør støtte, at omkostningerne til landanlæggene ikke udgør berettigede omkostninger forenelige med støtten givet til Femern A/S, at foranstaltningerne ydet til Femern A/S ikke har nogen incitamentseffekt, at den kontrafaktiske analyse er ulovlig, og for så vidt som den fastslog, at de foranstaltninger, der er indrømmet Femern A/S, ikke forårsager en urimelig konkurrencefordrejning, og at appellantens nye anbringender skulle afvises.
 • 26/11: Møde mellem EU's og Australiens ledere via videokonference
  EU repræsenteres af Charles Michel, Det Europæiske Råds formand, og Ursula von der Leyen, Europa-Kommissionens formand. Australien repræsenteres af premierminister Scott Morrison. Emnerne bliver bl.a. Covid-19-pandemien, bilaterale forbindelser samt div. globale og regionale spørgsmål - Læs mere...
 • 27/11: Margrethe Vestager deltager via videokonference i en debat organiseret af Folketingets EU-Reformgruppe
 • 27/11: Videokonference mellem forskningsministrene - Læs mere...
 • 27/11: Margrethe Vestager har en videosamtale med Jean Castex, Frankrigs premierminister
 • 27/11 Margaritis Schinas deltager via videokonference i et møde på højt plan med ledere af trossamfund - Læs mere...
 • 28/11: Kommissionsformand Ursula von der Leyen taler via videokonference ved Bocconiuniversitetets åbningsceremoni for det akademiske år 2020-2021

-

 • 10-11/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
23. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark