Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse30. november 2020Repræsentationen i Danmark7 min læsetid

EU i uge 49 - det sker...

Tirsdag den første december har Von der Leyen-Kommissionens siddet i et årI denne uge er der mange Råds-møder og emner bliver bl.a. Schengen, uddannelse, terrorisme, Sahel, ungdomsmobilitet, EU-klimaindsatsen, Kosovo, den arktiske fremtid, EU-UK...

EU - det sker...
 • 30/11: Margrethe Vestager er i København, hvor hun bl.a. mødes med uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og Sofie Carsten Nielsen, leder af Radikale Venstre
 • 30/11: Kommissionen lancerer en politisk debat om styrkelse af Schengen og genopbygning af tillid
  Mandag organiserer Europa-Kommissionen det allerførste Schengenforum med medlemmer af Europa-Parlamentet og indenrigsministre. Målet er at skabe konkret samarbejde og politisk dialog for at håndtere de nuværende udfordringer og opbygge et mere modstandsdygtigt Schengenområde. Diskussionerne vil bidrage til strategien for et styrket Schengenområdet, som vil blive præsenteret medio 2021. Diskussionsemner omfatter styrkelse af forvaltningen af Schengenområdet og forbedring af mekanismen til evaluering af gennemførelse af Schengenreglerne, hvad man kan lære af erfaringerne fra coronaviruspandemien, Schengens rolle i den økonomiske genopretningsfase efter covid-19, revision af Schengengrænsekodeksen, bedre brug af alternative metoder frem for genindførelse af grænsekontrol, bedre styring af EU’s eksterne grænser samt styrkelse af politisamarbejde og udveksling af oplysninger. Mødet begynder kl. 9.00 med en besked fra Kommissionsformand Ursula von der Leyen i anledning af Schengenområdets 35-årsjubilæum. Margaritis Schinas, næstformand med ansvar for fremme af vores Europæiske levevis, indleder med et par åbningsbemærkninger efterfulgt af en hovedtale af Ylva Johansson, kommissær med ansvar for indre anliggender. Formanden for Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenders arbejdsgruppe om revision af Schengen, Tanja Fajon, holder også en hovedtale - Læs mere...
  Kommissionsformand Ursula von der Leyens besked ved Schengenforummet - Klik her...
 • 30/11: Videokonference mellem undervisningsministrene
  Undervisningsministrene skal have en orienterende debat om "Udformning af det europæiske uddannelsesområde senest i 2025 og den næste strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet - Mariya Gabriel deltager via videokonference. Ministrene vil også mindes de seneste ofre for terrorisme i Frankrig og Østrig - Læs mere...
 • 30/11: Josep Borrell deltager via videokonference i mødet på højt plan om Sahel med Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd, og stats- og regeringscheferne fra G5 Sahel: Mohamed Ould Ghazouani, Mauritaniens præsident, Roch Marc Christian Kaboré, Burkina Fasos præsident, Idriss Déby, Chads præsident, Mahamadou Issoufou, Nigers præsident, og Bah Ndaw, Malis midlertidige præsident
 • 30/11: Videokonference mellem ungdomsministrene
  EU's ungdomsministre mødes via videokonference for bl.a. at drøfte, hvordan man kan genoplive den europæiske og internationale ungdomsmobilitet under og efter covid-19-pandemien - Mariya Gabriel deltager via videokonference- Læs mere...
 • 30/11: Kommissionen frelægger den årlige statusrapport om klimaindsatsen i EU - Læs mere...
 • 30/11: Eurogruppens videokonference - Læs mere...
  Kommisssær Paolo Gentilonis bemærkninger ved Eurogruppens pressemøde - Klik her...
 • 30/11-1/12: Elisa Ferreira holder online åbningstalen ved det uformelle møde for ministre med ansvar for bymæssige emner og territorial samhørighed om det nye Leipzig charter. Elisa Ferreira holder en onlinetale på andendagen af det uformelle møde for ministre med ansvar for bymæssige emner og territorial samhørighed om "genopretningens territorielle dimension" - Læs mere...
 • 30/11: Videokonference mellem medlemmerne af Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Kosovo - Læs mere...
 • 30/11: Virginijus Sinkevičius giver en åbningstale ved det virtuelle 2020-symposium om den arktiske fremtid - Læs mere...
 • 30/11-4/12: Forhandlingerne om det fremtidige partnerskab mellem EU og Storbritannien fortsætter i London...
 • 1/12: Von der Leyen-Kommissionens første år - Læs mere...
 • 1/12: Kommissionsformand Ursula von der Leyen taler ved det virtuelle møde i Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (COSAC) via videokonference, holder en tale ved konferencen om den europæiske handicapdag via videokonference og taler via videokonference ved det digitale topmøde, som den tyske forbundsminister for økonomi og energi, Peter Altmaier, er vært for, holder via videokonference en hovedtale på et webinar om den europæiske sundhedsunion organiseret af S&D-Gruppen i Europa-Parlamentet samt taler ved EU’s sundhedstopmøde via videokonference
 • 1/12: Videokonference mellem udenrigsministrene fra EU og ASEAN
  23. møde mellem EU og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) holdes af Singapore og finder sted via videokonference. ASEAN består af Brunei Darussalam, Cambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar (Burma), Filippinerne, Singapore, Thailand og Vietnam. Josep Borrell leder via videokonference ministermødet mellem EU og ASEAN - Jutta Urpilainen deltager også - Læs mere...
  Team Europas covid-19-indsats: EU annoncerer 20 mio. EUR til støtte af sundhedssystemer i ASEAN - Klik her...
 • 1/12: Videokonference mellem økonomi- og finansministrene
  Vigtigste punkter på dagsordenen: administrativt samarbejde på beskatningsområdet, styrkelse af bankunionen og lovgivningsforslag om finansielle tjenesteydelse - Læs mere...
 • 1/12: Videokonference mellem ministrene med ansvar for kultur og audiovisuelle medier
  EU's ministre med ansvar for kultur og audiovisuelle spørgsmål mødes via videokonference for at drøfte, hvordan det kan sikres, at de kulturelle og kreative industrier, herunder medierne, får mest muligt ud af den europæiske redningsstøtte, og at der findes frem til de mest hensigtsmæssige nationale løsninger til at afbøde virkningerne af krisen. Mariya Gabriel deltager også via videokonference i kulturministrenes uformelle møe - Læs mere
 • 1/12: Videokonference mellem sportsministrene
  Ministrene skal bl.a. drøfte, hvordan man kan sikre støtte til afholdelsen af internationale sportsbegivenheder under covid-19-pandemien. Mariya Gabriel deltager også i sportsministrenes uformelle møde - Læs mere...
 • 1-4/12: Det digitale topmøde/Web Summit 2020
  Fra Kommissionen deltager: Ursula von der Leyen, Frans Timmermans, Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, Věra Jourová, Mariya Gabriel, Thierry Breton, Elisa Ferreira, Stella Kyriakides og Mairead McGuinness - Læs mere...
  Kommissionsformand Ursula von der Leyen holder den 2. december tale på konferencen "Web Summit" i Lissabon via videokonference - Klik her...
 • 2/12: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Sandsynlige emner: handlingsplan for demokrati, medie-handlingsplan, chartret om grundlæggende rettigheder og digitalisering af retsvæsenet - Læs mere...
 • 2/12: 1/12: Videokonference mellem sundhedsministrene
  Ministrene skal udveksle synspunkter om den nuværende situation i Europa under covid-19-pandemien samt drøfte EU's lægemiddelstrategi. Margaritis Schinas deltager også via videokonference i det uformelle rådsmøde om sundhed- Læs mere...
 • 2/12: Josep Borrell deltager via videokonference i NATO-udenrigsministrenes møde
 • 2/12: Videokonference mellem justitsministrene
  Ministrene skal drøfte de retlige aspekter af terrorbekæmpelse og udviklingen på retsområdet med hensyn til retsstatsforhold. De skal også se på den seneste udvikling vedrørende forordningen om overdragelse af fordringer og oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed - Læs mere...
 • 3/12: Kommissionsformand Ursula von der Leyen mødes med Aleksander Čeferin, det europæiske fodboldsforbunds (UEFA) præsident, via videokonference, mødes med Odile Renaud-Basso, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udviklings præsident (EBRD) og holder en hovedtale ved SMEunited generalforsamling om NextGenerationEU via videokonference
 • 3/12: Josep Borrell deltager via videokonference i det 27. ministerråd i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE)
 • 3/12: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 3. decmber 2020 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked - Læs mere...
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF)
 • 3/12: Videokonference mellem ministrene for beskæftigelse og socialpolitik - Læs mere...
 • 4/12: Kommissionsformand Ursula von der Leyen mødes med Ana Brnabić, Serbiens premierminister, via videokonference
 • 4/12: Margrethe Vestager er i København, hvor hun bl.a. mødes med medlemmer af Folketingets Europaudvalg og med forsvarsminister Trine Bramsen
 • 6/12: Margrethe Vestager modtager i en onlineceremoni Marion Doenhoffprisen for international forståelse og forsoning

-

 • 10-11/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
30. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark