Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. januar 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 5 - det sker...

I denne uge handler det om databeskyttelse, antimikrobiel resistens, bekæmpelsen af afrikansk svinepest, desinformation, domstolssagen om handelsaftalen mellem Canada og EU, Brexit og et bæredygtigt Europa inden 2030 samt om handelsaftalen mellem EU...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 28/1: Kommissionen offentliggør en rapport, der viser, at aktiv håndhævelse af konkurrencereglerne på EU-plan og nationalt plan inden for lægemiddelsektoren bidager til at sikre mere overkommelige priser og flere valgmuligheder for patienter og sundhedssystemer og yderligere innovation - Læs mere...
 • 28/1: Andrus Ansip og Vĕra Jourová modtager Nick Clegg, Vice-President of Global Affairs and Communications for Facebook
 • 28/1: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: det rumænske formandskab, fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2020 og planteproteiner samt antimikrobiel resistens, bekæmpelsen af afrikansk svinepest og kvaliteter af fødevarer - Læs mere...
 • 29/1: Domstolens udtalelse om aftalen mellem EU og Canada - Sag 1/17 - Pressemeddelelse...
  Belgien har i henhold til artikel 218, stk. 11, i TEUF anmodet Domstolen om at vurdere, om den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Canada og EU og dets medlemsstater, som blev underskrevet I Bruxelles den 30. oktober 2016, er forenelig med traktaterne, herunder med de grundlæggende rettigheder - Læs mere...
 • 29/1: Konference om bekæmpelse af desinformation på internettet – Vejen hen imod et mere gennemsigtigt, troværdigt og mangfoldigt økosystem af digitale medier - Pressemeddelelse...
  Europa-Kommissionen organiserer en konference om "Bekæmpelse af desinformation på internettet - Vejen hen imod et mere gennemsigtigt, troværdigt og mangfoldigt økosystem af digitale medier" i Bruxelles den 29. januar 2019.
  Konferencen vil være en mulighed for at gøre status over de fremskridt, der er gjort i håndtering af desinformation på internettet i Europa, og vejen frem vil blive diskuteret i lyset af de kommende valg til Europa-Parlamentet. Kommissæren med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, medlemmer af Europa-Parlamentet samt repræsentanter for teknologikredse, erhvervslivet og medierne forventes at deltage.
  EU fremlagde en handlingsplan i december 2018 om styrkelse af tiltagene til at bekæmpe desinformation i og uden for Europa. Handlingsplanen omfatter oprettelse af et hurtigt varslingssystem og tæt overvågning af gennemførelsen af den adfærdskodeks, som onlineplatformene har underskrevet, samtidig med at det forventes, at man øger de ressourcer, som afsættes til området - Læs mere...
 • 29/1: Sandsynligvis ny(e) Brexit-afstemning i det britiske Underhus...
 • 30/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Emner på dagsordenen: Oplæg om "Vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030, om opfølgningen på FN's mål for bæredygtig udvikling, herunder Parisaftalen om klimaændringer" samt nødforanstaltninger i tilfælde af Brexit uden aftale - Læs mere...
 • 30/1: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager i den formelle ceremoni i forbindelse med den internationale mindedag for holocaust på Europa-Parlamentets plenarforsamling
 • 30/1: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager i debatten om Storbritanniens udtræden af EU på Europa-Parlamentets plenarforsamling
 • 30/1: Høring i sag C-71/18 KPC Herning
  Sagen drejer sig om, hvorvidt KPC Herning A/S, ved at købe og videresælge ejendommen på Finlandkaj 12, 5000 Odense, herunder en lagerbygning på 2 090 m2 på samme adresse, har købt og leveret en "byggegrund", og at der dermed er tale om transaktioner, der er momsbelagte, og hvorvidt købet og/eller videresalget af ejendommen er blevet fritaget for moms, fordi det drejede sig om levering af en (gammel) bygning med tilhørende jord.
  Specifikt ønsker Vestre Landsret at vide, om en medlemsstat kan kvalificere salget af en ejendom som momspligtigt salg af en byggegrund, selv om ejendommen på leveringstidspunktet fremstår som bebygget, når det mellem aftalens parter er forudsat, at bygningen efterfølgende helt eller delvist skal rives ned af køberen eller køberens køber og erstattes af en ny bygning - Læs mere...
 • 30/1: Kommissionsformand Jean Claude Juncker modtager Filippo Grandi, FN’s flygtningehøjkommissær og Paavo Lipponen, tidligere premierminister i Finland
 • 30-31/1: Uformelt møde mellem forsvarsministrene/Bukarest - Læs mere...
 • 31/1-1/2: Uformelt møde mellem udenrigsministrene (Gymnich)/Bukarest - Læs mere...
 • 1/2: Handelsaftalen mellem EU og Japan træder i kraft - Læs mere...

-

 • 21-22/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
28. januar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark