Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. december 2016Repræsentationen i Danmark

EU i uge 50 - det sker...

Så er det igen topmøde-uge - årets sidste om bl.a. migration, sikkerhed, unge og div. eksterne forbindelser samt om Brexit og Europol.Andre emner bliver f.eks. fiskerikvoter for 2017, økologisk produktion, spild og tab af fødevarer, sociale...

det sker
 • 12/12: Margrethe Vestager er i København
  Kommissæren deltager bl.a. i et møde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens personale. Hun mødes også med Lars Rohde, nationalbankdirektør, og Sofie Carsten Nielsen, medlem af Folketinget.
 • 12/12: Vytenis Andriukaitis modtager miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
 • 12-13/12: Rådet for Landbrug og Fiskeri
  Vigtigste punkter på dagsordenen er fiskerimulighederne for 2017 for de vigtigste bestande, styrkelse af landbrugernes stilling i forsyningskæden, økologisk produktion og landbrug og klimaændringer, migration og landbrug, plantesortsrettigheder, beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere samt EU-platformen for spild og tab af fødevarer - Læs mere...
 • 12-15/12: Parlamentet mødes til plenarsamling i Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. jernbaner, energipakke og menneskerettigheder - Læs mere...

 • 13/6: Kommissionens ugentlige møde i Strasbourg
  Et af emnerne bliver bl.a. koordinering af de sociale sikringsordninger - Læs mere...

 • 13/12: Rådet for Almindelige Anliggender
  Emnerne bliver bl.a. forberedelserne til mødet i Det Europæiske Råd, udvidelsespakken for 2016, midtvejsgennemgangen af den flerårige finansielle ramme (2014-2020), vigtigste prioriteter for 2017 samt den årlige vækstundersøgelsespakke for 2017 - Læs mere...
 • 16/12: Margrethe Vestager er i København for at holde hovedtalen ved LEAD Agencys morgenbriefing: "Europa – Situationen lige nu ". Vestager mødes med Lizette Risgaard, formand for LO.
 • 15-16/12: Møde i det Europæiske Råd
  På dagsordenen er bl.a. migration, sikkerhed, økonomi, unge og eksterne forbindelser samt Brexit - Læs mere...
 • 17.-20. januar 2017: Økonomisk Verdensforums møde i Davos

Detaljer

Publikationsdato
12. december 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark