Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. december 2017Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 50 - det sker

I denne uge er der torsdag-fredag topmøde x 3 i Bruxelles og så har vi i København besøg af Margrethe Vestager...Ellers er der ud over en række Råds møder både møde i Kommissionen og samling i Parlamentet!

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 11-14/12: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg - Læs mere...
 • 12/12: Rådet for Almindelige Anliggender (artikel 50/Brexit) - Læs mere...
 • 14-15/12: Topmøde - Det Europæiske Råd i Bruxelles - Læs mere...
 • 15/12: Eurotopmøde
  Eurotopmødet finder sted i et inklusivt format med 27 medlemsstater - Læs mere...
 • 15/12: Det Europæiske Råd (artikel 50/Brexit)
  Seneste udvikling mht. Brexit inkl. borgernes rettigheder, Irland og finansielle forpligtelser - Læs mere...
 • 20/12: Dom i sag C-255/16 - Falbert
  I 2003 blev den danske lovgivning ændret med indførelse af et forbud mod spil, lotterier og væddemål uden bevilling og reklame for spil og lotterier (nu ophævet, da det blev anset for at være for restriktivt for etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser i henhold til EU's regler). I løbet af den tid, hvor denne ændringslovgivningen var i kraft, blev der offentliggjort annoncer på Ekstra Bladets website, som reklamerede firmaer, der tilbød spil eller væddemål i Denmark, på trods af at Ekstra Bladet ikke havde bevilling til dette fra Skatteministeriet. Anklagemyndigheden indledte derfor en sag mod Ekstra Bladets chefredaktør, Bent Falbert, m.fl.
  Den danske domstol anmoder Domstolen om at tage stilling til, om den lovgivning, som Anklagemyndigheden benytter som grundlag for retsforfølgning, skulle have været anmeldt til Kommissionen i henhold til informationsproceduredirektivet, fordi lovgivningen, da den blev indført, rent faktisk udvidede forbuddet til specifikt at omfatte onlinespil, hvilket kan udgøre en teknisk forskrift og dermed kræve anmeldelse til Kommissionen - Læs mere...
 • 20/12: Forslag til afgørelse i sag C-480/16 Fidelity Funds
  Fidelity Funds er investeringsfonde hjemmehørende i Luxembourg og Det Forenede Kongerige.
  I henhold til EU-lovgivningen er de underlagt hjemlandstilsyn i henholdsvis Luxembourg og Det Forenede Kongerige. Tilsynsmyndighederne i deres hjemlande har udstedt et "EU-pas" til dem, og de har ret til at markedsføre deres aktiviteter og tjenesteydelser i andre EU-medlemsstater.
  Fidelity Funds beskattes ikke i deres respektive hjemlande af realiserede og ikkerealiserede kapitalgevinster, og de har heller ikke nogen forpligtelse til at tilbageholde kildeskat ved udbetalinger til investorer. Gevinster beskattes gennem beskatning af investorerne i henhold til lovgivningen i det land, hvor den enkelte investor er skattepligtig.
  Fidelity Funds er åben over for at have danske investorer, men de markedsfører ikke aktivt deres aktiviteter i Danmark. Det har derfor i deres øjne ikke været nødvendigt at overholde en udlodningspolitik eller tilpasse deres bestemmelser, så de overholder kravene til udloddende investeringsfonde, som disse er defineret i dansk skattelovgivning.
  I de verserende sager ved nationale retsinstanser har Fidelity Funds stillet krav om tilbagebetaling af kildeskat af udbytter udloddet af danske firmaer til dem i perioden 2000 til 2009.
  Østre Landsret spørger Domstolen om en skatteordning, hvor ikkedanske institutter for kollektiv investering beskattes ved kilden af udbytter udloddet af danske firmaer, strider mod EU-lovgivningen, når tilsvarende danske institutter kan opnå en undtagelse for kildebeskatning - Læs mere...
 • 20/12: Dom i sag C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi
  Uber er et selskab baseret i USA, der har udviklet et computerprogram, der kan anvendes på smartphones. Programmet har skabt en platform, der forbinder brugere og bilejere i forbindelse med byrejser. Både Uber og køretøjernes ejere modtager vederlag for denne tjenesteydelse.
  I 2014 ville Uber introducere sit program i Barcelona. Asociación Profesional Elite Taxi (APET), en forening af professionelle taxichauffører i Barcelona, lagde sag an for at forhindre Uber i dette. APET gjorde gældende, at Uber leverer transportydelser og ikke var i besiddelse af de nødvendige tilladelser som er krævet i henhold til spansk lovgivning. I APET's mening er fraværet af sådanne tilladelser og licenser lig med en overtrædelse af konkurrencebestemmelserne i Spanien.
  Uber benægter, at det leverer transportydelser. Det gør gældende, at dets computerprogram er e-handel, der udgør en informationssamfundstjeneste, der hører under EU's direktiv 98/34/EF. Dette direktiv forbyder begrænsning af etableringsfriheden, og det kunne betyde, at spansk lovgivning ikke kunne pålægge sådanne tjenester at have en administrativ godkendelse. Transportydelser er på den anden side eksplicit undtaget fra direktivet.
  Den forelæggende ret har anmodet Domstolen om at oplyse, om Uber leverer en transportydelse i dette direktivs forstand, eller om Ubers tjenesteydelser kunne være i strid med direktiv 2006/123, der omfatter godkendelsesordninger og etableringfrihed

 • 1/1/18: Det bulgarske formandskab - 1. halvår 2018
 • 1/1/18: Det Europæiske År for Kulturarv (2018)

Detaljer

Publikationsdato
11. december 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark