Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse10. februar 2023Repræsentationen i Danmark

EU i uge 7 - 2023 - det sker...

Efter topmøderne i Nuuk og i Bruxelles handler det i EUge 7 om den økonomiske vinterprognose, CO2-emissionsnormerne for tunge køretøjer og sikkerhedskonference i München

Januar 2023

 

 

 • 13/2: Kommissionen fremlægger den økonomiske vinterprognose 2023
  Prognosen ventes at indeholde nye opgørelser af BNP- og inflationstallene...

 

 • 13/2: Formand Ursula von der Leyen mødes med Roberta Metsola, formand for Europa-Parlamentet samt med Manfred Weber og Iraxte García-Pérez, formænd for henholdsvis Det Europæiske Folkepartis Gruppe, Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

 

 • 13/2: Eurogruppen / Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. den seneste udvikling på energimarkederne, arbejdsmarkederne i euroområdet samt den makroøkonomiske og finansielle udvikling - Læs mere...

 

 • 13-16/2: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Emner bliver bl.a.  CO2-udledningsstandarder for biler og varevogne, energiforanstaltninger i nationale genopretningsplaner, Ruslands aggressionskrig mod Ukraine samt grøn industriplan og kritiske råstoffer - Læs mere...

 

 • 14/2: Ursula von der Leyen tager i mod Terry Reintke og Philippe Lamberts, næstformænd for Verts/ALE-gruppen i Europa-Parlamentet samt tager i mod Manon Aubry og Martin Schirdewan, næstformænd for The Left i Europa-Parlamentet (GUE/NGL)

 

 • 14/2: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne forvents at blive en revision af CO2-emissionsnormerne for tunge køretøjer

 

 • 14/2: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Økonomiske og finansielle konsekvenser af Ruslands aggression mod Ukraine, gennemgangen af den økonomiske styring, genopretnings- og resiliensfaciliteten, finansielle tjenesteydelser, næste G20-møde samt EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner - Læs mere...

 

 • 15/2: Ursula von der Leyen deltager i EP's plenardebat "Et år med russisk invasion og angrebskrig mod Ukraine"

 

 • 16/2: Ursula von der Leyen samt Frans Timmermans tager i mod Elisabeth Borne, Frankrigs premierminister

 

 • 17-19/2: Munich Security Conference - sikkerhedskonference i München
  Flere medlemmer af Kommissionen deltager - bl.a. Ursula von der Leyen, Frans Timmermans, Vĕra Jourová, Margaritis Schinas, Johannes Hahn og Kadri Simson - Læs mere...

 

-

 

 • 23-24/3: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
10. februar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark