Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. februar 2017Repræsentationen i Danmark

EU i uge 7 - det sker...

I uge 7 handler det bl.a. om den økonomiske vinterprognose, den danske Europol-aftale, komitologi og udvalgsprocedurer, overtrædelsessager samt om det europæiske solidaritetskorps og uddannelse som bidrag til social samhørighed...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 13/2: Kommissionen offentliggør den økonomiske vinterprognose - Læs mere...
 • 13-17/2: Parlamentet mødes til plenarsamling i Strasbourg
  Denne samling kommer bl.a. til at handle den danske Europol-aftale - Læs mere...
 • 14/2: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles Denne gang bl.a. om komitologiforordningen - Læs mere...
 • 14/2: Kommissionen fremlægger forslag om udvalgsprocedurer - Læs mere...
 • 15/2: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Onsdag den 15. februar 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 17/2: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen er det europæiske solidaritetskorps og uddannelse som bidrag til social samhørighed og fremme af fælles europæiske værdier - Læs mere...
 • 9-10/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 25/3: Uformelt møde i Rom mellem EU's stats- og -regeringschefer i anledning af 60-årsdagen for Romtraktaterne
 • Marts: Tredje rapport om partnerskabsrammen om migration
  Kommissionen vil vedtage den tredje fremskridtsrapport om partnerskabsrammen om migration, der følger op på alle de foranstaltninger, der er gennemført siden lanceringen af partnerskabsrammen i juni 2016. Fremskridtsrapporten vil indgå i de drøftelser, som de europæiske stats- og regeringschefer skal have den 16. marts 2017.
  Baggrunden:
  Kommissionen foreslog i juni 2016 en ny ramme for partnerskaber med tredjelande under den europæiske dagsorden for migration. Det Europæiske Råd godkendte partnerskabsrammen på mødet i juni 2016 og opfordrede til, at den gennemføres hurtigt, idet der lægges ud med et begrænset antal lande.
 • Marts: Hvidbog fra Kommissionen om Europas fremtid og Romtopmøde for at fejre Romtraktaternes 60-årsdag
  Stats- og regeringscheferne vil den 25. marts mødes i Rom for at markere 60-årsdagen for underskrivelsen af Romtraktaterne, der lagde fundamentet for vore dages Europæiske Union. Dette topmøde er det næste skridt i gennemførelsen af den positive dagsorden, som kommissionsformand Juncker lagde frem i sin tale om Unionens tilstand, og som medlemsstaterne i EU27 nåede til enighed om på det uformelle topmøde i Bratislava i september 2016. Formand Juncker vil, inden EU-lederne mødes i Rom, fremlægge en hvidbog om Europas fremtid for at medvirke til overvejelserne om fremtiden for et EU med 27 medlemmer.
  Baggrund:
  Bratislavaerklæringen og -køreplanen, som EU's ledere har vedtaget, bygger på formand Junckers tale om Unionens tilstand og fremlægger målene for månederne frem til Rom. Disse mål omfatter genetablering af fuld kontrol over de ydre grænser, sikring af den indre sikkerhed og bekæmpelse af terrorisme, styrkelse af EU-samarbejdet om ekstern sikkerhed og forsvar, fremme af det indre marked og tilbud om bedre muligheder for unge i EU. Kommissionen arbejder hårdt på at levere resultater i forbindelse med disse mål inden lederne mødes i Rom. De uformelle topmøder i Bratislava og Malta var en mulighed for EU-27 til at bekræfte deres enhed og fælles vilje til hurtigt at levere resultater til borgerne. Ambitionen for EU må nu være, at vi ikke blot tilpasser os en verden i forandring, men at vi skaber den. Vores mål er ikke blot at beskytte, hvad vi har i dag, men at bygge et bedre samfund for fremtiden.

Detaljer

Publikationsdato
13. februar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark