Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse12. februar 2021Repræsentationen i Danmark

EU i uge 7 - det sker...

I denne uge handler det bl.a. om de økonomiske udsigter i Europa, låntagningsstrategien i Next Generation EU, handelspolitik og WTO samt en handlingsplan for synergi mellem civil-, forsvars- og rumindustrierne...

EU - det sker...
 • 13/2: Stærkere EU-regler til håndhævelse af handelsaftaler træder i kraft - Læs mere...
 • 16/2: Uformel videokonference mellem økonomi- og finansministrene
  Ministrene vil udveksle synspunkter om den nuværende økonomiske situation og de økonomiske udsigter på grundlag af Europa-Kommissionens vinterprognose.
  Formandskabet vil give et overblik over status for genopretnings- og resiliensfaciliteten. Ministrene vil udveksle synspunkter om prioriteterne for nationale genopretnings- og resiliensplaner.
  Kommissionen vil orientere ministrene om udstedelsen af SURE-obligationer i 2020 og indhøstede erfaringer. SURE er det europæiske instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation, der blev oprettet som led i EU's reaktion på covid-19-pandemien.
  Formandskabet vil orientere ministrene om status for ratificeringen af afgørelsen om egne indtægter, som bestemmer, hvordan EU-budgettet finansieres.
  Kommissionen vil skitsere byggestenene til låntagningsstrategien i Next Generation EU - Læs mere...
  Bl.a. deltager Johannes Hahn i videokonferencen
 • 17/2: Dom i sagerne T-238/20 og T-259/20 om Ryanair, Covid-19 of statsstøtte
  Pressemeddelelser i
  18. JUNI 2021
  t-238-20.pdf
  English
  (164.86 KB - PDF)
  Download

  og i

  18. JUNI 2021
  t-259-20_.pdf
  English
  (164.13 KB - PDF)
  Download
 • 17/2: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en EU's bidrag til den regelbaserede multilateralisme, en eksamination af handelspolitik, herunder et evt. WTO-reforminitiativ samt en handlingsplan for synergi mellem civil-, forsvars- og rumindustrierne - Læs mere...
 • 17/2: Josep Borrell deltager via videokonference i et møde med NATO’s forsvarsministre
 • 18/2: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 18. februar 2021 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked...
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF)
 • 19/2: Uformel videokonference i Rådet for uddannelse - Læs mere...
 • 19/2: Margrethe Vestager er i København
  Hun mødes bl.a. med Lykke Friis, direktør for Tænketanker Europa...

 • 19/2: G7-lederne holder et virtuelt møde
 • 19/2: Uformel videokonference mellem medlemmerne af Samarbejdsrådet EU-Tadsjikistan - Læs mere...
 • 19/2: Munich Security Conference
  Kommissionsformandens tale ved sikkerhedskonferencen i München...

-

 • 25-26/2: Videokonference mellem medlemmerne af Det Europæiske Råd - Læs mere...
 • 25-26/3: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
12. februar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark