Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. november 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU-regler om digitale markeder træder i kraft

Den nye forordning vil sætte en stopper for urimelig praksis hos virksomheder, der fungerer som gatekeepere i onlineplatformsøkonomien.

Digitalt retsvæsen

Forordningen blev foreslået af Kommissionen i december 2020, og Europa-Parlamentet og Rådet nåede til enighed om den på rekordtid i marts 2022.

Forordningen om digitale markeder fastsætter, hvornår en stor onlineplatform kan betragtes som en "gatekeeper". Der er tale om digitale platforme, der udgør en vigtig portal mellem erhvervsbrugere og forbrugere, og hvis position kan give dem så stor indflydelse, at de fungerer som privat lovgiver og dermed skaber en flaskehals i den digitale økonomi. For at løse problemet fastsætter forordningen om digitale markeder en række forpligtelser, som platformene skal overholde, herunder at forbyde gatekeepere i at udvise visse former for adfærd. 

Næste skridt 

Med ikrafttrædelsen går forordningen om digitale markeder ind i den afgørende gennemførelsesfase og vil finde anvendelsen om seks måneder, fra den 2. maj 2023: Herefter skal potentielle gatekeepere inden for to måneder og senest den 3. juli 2023 underrette Kommissionen om deres centrale platformstjenester, hvis de opfylder de tærskler, der er fastsat i forordningen om digitale markeder.

Når Kommissionen har modtaget en virksomheds fuldstændige underretning, har den 45 arbejdsdage til at foretage en vurdering af, om den pågældende virksomhed opfylder tærsklerne, og til at udpege den som gatekeeper (ved den senest mulige underretning vil dette ske senest den 6. september 2023). Når en gatekeeper er blevet udpeget, har den seks måneder til at efterleve kravene i forordningen om digitale markeder, senest den 6. marts 2024.

For at forberede håndhævelsen af forordningen om digitale markeder samarbejder Kommissionen allerede nu proaktivt med interessenter i industrien om at sikre effektiv overholdelse af de nye regler. Desuden vil Kommissionen i de kommende måneder afholde en række tekniske workshopper med interessenter for at vurdere tredjeparters syn på gatekeepernes overholdelse af forpligtelserne i forordningen om digitale markeder. Den første af workshop vil finde sted den 5. december 2022 og vil fokusere på bestemmelsen om "selvbegunstigelse".

Kommissionen arbejder desuden også på en gennemførelsesforordning, der vil indeholder bestemmelser om de proceduremæssige aspekter af virksomhedernes underretning. 

Den fulde pressemeddelelse

Spørgsmål og svar

Baggrund 

Sammen med forslaget til forordningen om digitale tjenester foreslog Kommissionen i december 2020 forordningen om digitale markeder for at imødegå de negative konsekvenser af visse former for adfærd hos onlineplatforme, der fungerer som digitale gatekeepere på EU's indre marked.

Forordningen om digitale markeder vil blive håndhævet ved hjælp af en robust tilsynsstruktur, hvor Kommissionen vil være den eneste håndhæver af reglerne i tæt samarbejde med myndighederne i EU's medlemslande. Kommissionen vil kunne pålægge sanktioner og bøder på op til 10 % af en virksomheds omsætning på verdensplan og op til 20 % i tilfælde af gentagne overtrædelser. I tilfælde af systematiske overtrædelser vil Kommissionen også kunne pålægge nødvendige adfærdsmæssige eller strukturelle foranstaltninger for at sikre forpligtelsernes effektive virkemåde, herunder et forbud mod yderligere opkøb.

Endelig giver forordningen om digitale markeder Kommissionen beføjelse til at foretage markedsundersøgelser for at sørge for, at forpligtelserne i forordningen følger den konstante udvikling på de digitale markeder.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
1. november 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark